1. Přehlídka diplomových prací. ČKA vyhlásila další ročník již tradiční soutěže

     22. Červen 2018
     1. Termín přihlášení + odevzdání soutěžní dokumentace: do 18. 7. 2018

      Porota:

      Tomáš Bezpalec, Lukáš Brom, Ida Chuchlíkova, Vojtěch Kaas a Pavel Pijáček.


      Harmonogram 19. přehlídky diplomových prací:

      - přihlášení do soutěžní přehlídky + odevzdání soutěžní dokumentace: od 23. 5. 2018 do 18. 7. 2018
      - zasedání odborné poroty: srpen 2018
      - vyhlášení výsledků: říjen 2018

      Virtuální prohlídka předchozích ročníků je k dispozici na www.diplomy.cz, další informace 
o Přehlídce diplomových prací najdete na webu ČKA.

       

      Diplomky

      Cílem je porovnání úrovně kvality výuky na českých vysokých školách zaměřených na architekturu, zvyšování standardu architektonického školství v neposlední řadě propagace architektury směrem k široké veřejnosti.
      Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů 
na vysokých školách v akademickém roce 2017/2018. Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi, kteří 
v příslušném období úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném 
na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeném ČKA na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.
      Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se soutěžní dokumentací je třeba doručit do Kanceláře ČKA v Praze nebo v Brně, a to elektronicky, poštou nebo osobně. Účast na soutěžní přehlídce není spojena s žádnými finančními náklady, tisk soutěžních panelů zajišťuje ČKA.


      Celková výše odměn pro oceněné dosáhne částky 50 000 Kč (Hlavní cena - Cena společnosti Olympus -25 000 Kč, druhá cena - 15 000 Kč a třetí cena - 10 000 Kč). Diplomanti si odnesou i další lákavé ceny. Jako každý rok bude dále udělena Zvláštní cena Českých center. Ta vítězi soutěže poskytne týdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center. Udělena bude rovněž Zvláštní cena společnosti Cegra, která výherci poskytne licenci k užívání softwaru ArchiCAD.

      

    
    


Please wait …