1. Národní cena za studentský design 2018. Soutěž oborů vizuální komunikace

     13. Červen 2018
     1. Pořádá:
      Nadační program Design Cabinet CZ
      Nadace Sutnar – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových
      Depo2015
      Slovenské centrum dizajnu
      Nadace ABF

       

      Lhůta pro podání přihlášky:
      úterý 26. června 2018

      www.studentskydesign.cz

       

       

      Účastníci:

      Studenti univerzit a vysokých škol atd., kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2018, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou i práce zahraničních studentů.
      Soutěží práce s datací po 1. lednu 2015 do konce letního semestru 2018 (nebyly-li přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design).

       

      Soutěž je anonymní, práce jsou hodnoceny třemi nezávislými porotami. Členy národních porot (vysokoškolské a středoškolské) se automaticky stávají pedagogové, z jejichž ateliérů (tříd) se do soutěže přihlásilo dvě a více prací.

      
      1. 01/01

       

     1. Dokumenty ke stažení

      1. Propozice soutěže DOCX 26 KB
      2. Průvodce soutěží DOCX 15 KB
      

    
    


Please wait …