1. FA ČVUT mezi hvězdami EU. YTAA 2018 zná vítěze

     17. Červenec 2018
     1. Filip Galko a Veronika Indrová mezi 40 nejlepšími diplomanty v EU. Diplomové práce absolventů FA ČVUT uspěly v soutěži Young Talent Architecture Award 2018, pořádané nadací Miese van der Rohe v Barceloně

      Práce Lasvit Flagship Store Showroom Praha Ing. arch. Filipa Galka z ateliéru Stempel – Beneš a Masarykův stadion na Strahově Ing. arch. Veroniky Indrové z ateliéru Novotný – Koňata – Zmek, oba z Ústavu navrhování I, postoupily mezi 40 nejlepších prací z 334 školami nominovaných diplomních projektů 451 autorů z 118 škol z 32 zemí.

      Do letošního ročníku byly nominovány diplomové projekty dokončené mezi 1. srpnem 2016 a 31. prosincem 2017 ze škol v zemích účastnících se programu Creative Europe.

       Porota: Martina Bauer (Barkow Leibinger, Berlin); Ana Betancour (profesorka a rektorka v UMA School of Architecture, Umeå); Matilde Cassani (architektka, Milano); Salomon Frausto (ředitel Studies at the Berlage, Delft), předseda; Rainer Mahlamäki (Lahdelma & Mahlamäki Architects, Helsinki). 

      Porota FA ČVUT: doc. Michaela Brožová, prof. Ladislav Lábus, prof. Irena Šestáková, prof. Zdeněk Zavřel   

      Práce Lasvit Flagship Store Showroom Praha představuje vizi hlavní výstavní prodejny této značky. Student práci konzultoval s firmou Lasvit a jejím uměleckým ředitelem Maximem Velčovským. Lasvit svou činností navazuje na slavnou tradici českého sklářství a reprezentuje dobré jméno ČR v zahraničí.
      Objekt slouží především k prezentaci značky Lasvit, k prezentaci a prodeji jejího sortimentu, pro prezentaci kolekcí a instalací vyráběných na zakázku. Tato primární účelová funkce výstavní prodejny je doplněna o prostor na vyprávění příběhu českého sklářství, café-barem, kancelářemi pro obsluhující personál. Celý objekt je koncipovaný tak, aby přímo vybízel ke konání nejrůznějších akcí, přednášek, prezentací, módních a designových přehlídek.
      Diplomová práce Filipa Galka představuje koncept projektu jako kontrast dvou světů. Čistě účelové a pragmatické servisní části objektu s druhým hlavním reprezentativním prostorem. Tento velkorysý prostor slouží k vystupování „hlavních herců celé show“, kterými jsou samotná závěsná světla Lasvit.  Pomocí osvětlovací a projekční techniky může být v tomto „výrobním prostoru“ vytvořen reálný pocit budoucího interiéru zákazníka. Obývací prostor je simulován promítacími plátny. Iluzivní obytný prostor pomáhá prostorové představivosti klienta a usnadňuje výběr správného svítidla. Visí na pohyblivých trakčních zařízeních, podobným způsobem jako divadelní kulisy tak, aby bylo možné v iluzivním prostoru lehce a rychle vyzkoušet několik různých svítidel.
      Navržené prostorové řešení je možné transformovat pro různorodé druhy akcí tak, aby poskytovalo maximální svobodu autorům nejrůznějších „divadelních her“, kulturních akcí, vernisáží, módních přehlídek, koncertů nebo přednášek. Servisní část objektu je oproti tomu velmi pragmaticky rozdělena do 6 nebo 7 nadzemních podlaží. Její základna poskytuje prostor pro menší a méně důležité funkce, jako je café-bar, sklady, výstava drobného sortimentu, kancelářské prostory pro zaměstnance apod.
      V podobném kontrastu je i vnější vzhled objektu s vnitřním světem. Jedná se o striktně ortogonální rastr složený z prefabrikovaných betonových částí, který záměrně neposkytuje žádnou zřetelnou informaci o nestabilním světě uvnitř budovy.

      1. 01/07

       

      1. Filip Galko, Ateliér Stempel – Beneš, Lasvit Flagship Store Showroom, vizualizace
      2. Filip Galko, Ateliér Stempel – Beneš, Lasvit Flagship Store Showroom, situace
      3. Filip Galko, Ateliér Stempel – Beneš, Lasvit Flagship Store Showroom, zákres do ulice
      4. Filip Galko, Ateliér Stempel – Beneš, Lasvit Flagship Store Showroom, vizualizace
      5. Filip Galko, Ateliér Stempel – Beneš, Lasvit Flagship Store Showroom, řez
      6. Filip Galko, Ateliér Stempel – Beneš, Lasvit Flagship Store Showroom, vizualizace
      7. Filip Galko, Ateliér Stempel – Beneš, Lasvit Flagship Store Showroom, řez

      Filip Galko, Ateliér Stempel – Beneš, Lasvit Flagship Store Showroom, vizualizace

     2. Diplomová práce Veroniky Indrové se zabývala ideovým řešením Masarykova stadionu na Strahově, jednoho z největších a nevyužitých území tzv. brownfields na území hlavního města Prahy.
      Autorka se snaží najít řešení, jak strahovské pláni znovu vdechnout život. Izolovanost pláně daná její topografií i historickým urbanistickým vývojem je jejím velkým problémem. Může se však stát i její výhodou a proměnit se v klidnou čtvrť s nádherným výhledem, která se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra Prahy. Strahovská pláň byla posledních sto let zasvěcena hromadně organizovanému sportu: sokolské slety i spartakiády se řídily přesnými pravidly a přísným řádem, zástupy cvičenců se promítaly do plochy stadiónu. Dnes je sport převážně individuální činností a místo jeho konání je proto třeba propojit s místem bydlení. Strahovský stadion je vzhledem ke svému dlouhodobě nevyužívanému chátrajícímu stavu vážným problémem širšího území: je neprostupnou překážkou. Jeho obnova je katalyzátorem proměny celého území.
      Autorka stadion nebourá, ale snaží se opravit jeho chátrající tribuny a najít jim nové reálné využití. Navrhuje bydlení v tribunách stadionu. Výjimečnost lokality s dalekými výhledy se promítá do prodejní ceny bytů, a tím umožňuje zachránit, transformovat a oživit chátrající památku. Navrhuje nový druh bydlení, ve kterém se jeho noví obyvatelé potkávají se studenty ze sousedních studentských kolejí, a společně vytvářejí nové strahovské město: Plocha stadionu – ohraničený volný prostor. Park jako odkaz původní funkce stadionu. Zástupy cvičenců se promítají do plochy parku. Jejich řád je narušen trasami prostupnosti, které však nemají pevnou hranici. V parku se potkává minulost stadionu s jeho přítomností, a tedy minulost společnosti s její přítomností.
      Základním principem návrhu bylo respektovat stávající vzhled Masarykova stadionu co nejvíce. Proto jsou všechny nově navržené hmoty obsaženy ve stávající hmotě tribun a žádná tuto hmotovou hranici nepřekračuje. Nová okna orientovaná do parku uvnitř stadionu je možné realizovat po odstranění původních panelů stadiónu, uložených na konstrukčních rámech, které dnes tvoří pochozí plochu tribuny. Zbývající panely slouží jako slunolamy. Původní hmotu tribuny, která byla v posledních letech odstraněna kvůli fotbalovým hřištím, návrh Veroniky Indrové plně obnovuje.

      1. 01/07

       

      1. Veronika Indrová, Ateliér Novotný – Koňata – Zmek, Masarykův stadion na Strahově, vizualizace
      2. Veronika Indrová, Ateliér Novotný – Koňata – Zmek, Masarykův stadion na Strahově, axonometrie
      3. Veronika Indrová, Ateliér Novotný – Koňata – Zmek, Masarykův stadion na Strahově, půdorys prvního patra
      4. Veronika Indrová, Ateliér Novotný – Koňata – Zmek, Masarykův stadion na Strahově, půdorys druhého patra
      5. Veronika Indrová, Ateliér Novotný – Koňata – Zmek, Masarykův stadion na Strahově, vizualizace
      6. Veronika Indrová, Ateliér Novotný – Koňata – Zmek, Masarykův stadion na Strahově, vizualizace
      7. Veronika Indrová, Ateliér Novotný – Koňata – Zmek, Masarykův stadion na Strahově, vizualizace

      Veronika Indrová, Ateliér Novotný – Koňata – Zmek, Masarykův stadion na Strahově, vizualizace

     3. Young Talent Architecture Award

      Výsledky užšího výběru byly vyhlášeny 24. května 2018 v 16.30 h v Palazzo Mora při otevření výstavy YTAA 2018 při příležitosti zahájení 16. Mezinárodního bienále architektury v Benátkách 2018. Oba české diplomní projekty budou na benátském bienále k vidění až do 25. listopadu 2018.
      Bienální přehlídku nejlepších diplomních prací architektonických škol YTAA organizuje nadace Miese van der Rohe v Barceloně s podporou Creative Europe jako rozšíření bienální Evropské ceny za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award, která je nejvýznamnější evropskou soutěží v oboru architektura. Nadace je zakládajícím členem Evropského kulturního centra v Benátkách a přehlídku YTAA organizuje ve spolupráci s Evropskou asociací architektonických škol (EAAE), Evropskou radou architektů (ACE-CAE) a platformou World Architects.
      YTAA si klade za cíl podpořit talent čerstvě absolvovaných architektů, urbanistů a krajinných architektů, kteří se budou podílet na budoucí transformaci našeho životního prostředí. YTAA se zrodila ze zájmu o péči, rozvoj a podpory nejtalentovanějších studentů ještě před tím, než vstoupí do profesionálního života.

      Vítězové letošního ročníku:

      Hendrik Brinkmann, College of Architecture, Media and Design Berlin, University of the Arts
      Julio Gotor Valcárcel, Madrid School of Architecture, Polytechnic University of Madrid
      Matthew Gregorowski, The Cass Faculty of Art Architecture & Design, London Metropolitan University
      Loed Stolte, Faculty of Architecture and the Built Evironment, Delft University of Technology

       

      Odkaz na diplomové práce:

      https://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/593aa810d6de8

      https://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/59395a63d6de841c180a754643fee09b29f

      Odkazy na odevzdané soutěžní projekty:

      http://ytaa.miesbcn.com/work/700

      http://ytaa.miesbcn.com/work/701

      Odkaz na pravidla soutěže:

      https://www.ytaaward.com/wp-content/uploads/2018/02/YTAA-2018_RULES.pdf

      

    
    


Please wait …