1. Úřední deska

     1. Oborové rady a komise pro obhajoby a státní doktorské zkoušky

      1. Složení oborových rad a komisí pro obhajoby_2016-06-10.doc PDF 270 KB
     2. Medaile

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Udělení medailí FA ČVUT

       Dne 17. 1. 2018 udělila VR ČVUT na svém slavnostním zasedání v Betlémské kapli medalie FA 

       prof. Ing. Václavu Havlíčkovi, CSc.

       prof. Ing. Jiřímu Witzanymu, DrSc.

       PhDr. Benjaminu Fragnerovi

       prof. Ing. arch. Michalu Kohoutovi

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Výběrové řízení pro uchazeče o doktorské studium, akademický rok 2018/19

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Řád přijímacího řízení ČVUT

       1. 20161122-radu-prijimaciho-rizeni-cvut PDF 231 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve studentském volebním obvodu FA ČVUT

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     5. Oznámení o konání obhajob doktorských disertačních prací

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     6. Oznámení o konání státních doktorských zkoušek

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     7. Výběrové řízení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     8. Habilitační řízení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. - zahájení habilitačního řízení

       1. F5_Hlaváček Dalibor DOCX 13 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. - zahájení habilitačního řízení

       1. F5_Salzmann DOCX 13 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Ing. arch. Petr Hlaváček docentem

       S účinností od 1. února 2018 byl Ing. arch. Petr Hlaváček jmenován docentem v oboru Architektura

       1. Jmenování docentem_Hlavacek PDF 41 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      4. Ing. arch. Akad. arch. Ir. Jiří Klokočka docentem

       S účinností od 1. 11. 2017 byl Ing. arch. Akad. arch. Ir. Jiří Klokočka jmenován docentem v oboru Urbanismus a územní plánování

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      5. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. docentkou od 1. 8. 2017

       S účinností od 1. 8. 2017 byla Ing. arch. Pavla MELKOVÁ, Ph.D.  jmenována docentkou v oboru Architektura.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      6. Ing. arch. ak. arch. Jan Hendrych docentem od 1. 8. 2017

       S účinností od 1. 8. 2017 byl Ing. arch. ak. arch. Jan HENDRYCH  jmenován docentemv oboru Architektura.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      7. Ing. arch. Petr Kordovský - docentem od 1. 6. 2017

       S účinností od 1. 6. 2017  byl Ing. arch. Petr KORDOVSKÝ jmenován docentem v oboru Architektura.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      8. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. - docentkou od 1.6.2017

       S účinností od 1. 6. 2017 byla Ing. arch. Milena HAUSEROVÁ, CSc. jmenována docentkou v oboru Dějiny architektury a ochrana památek.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      9. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - docentem od 1. 6. 2017

       S účinností od 1. 6. 2017  byl Ing. Martin POSPÍŠIL, Ph.D., vedoucí Ústavu nosných konstrukcí, jmenován docentem v oboru Architektura, konstrukce a technologie.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      10. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. - docentkou od 1.3.2017

       S účinností od 1. 3. 2017  byla Ing. Daniela BOŠOVÁ, Ph.D.,
       vedoucí Ústavu stavitelství II, jmenována docentkou v oboru Architektura, konstrukce
       a technologie.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      11. akad. arch. Jan Sapák - zahájení habilitačního řízení

       1. F5_Sapák DOCX 13 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      12. Ing. arch. Boris Redčenkov - zahájení habilitačního řízení

       1. F5_Redcenkov DOCX 13 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      13. Mg.A. Ondřej Císler - zahájení habilitačního řízení

       1. F5_Cisler DOCX 13 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      14. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. - zastavení habilitačního řízení

       Dne 4. 10. 2017 Vědecko-umělecká rada FA ČVUT zastavuje habilitační řízení Ing. arch. Ondřeje Beneše, Ph.D.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     9. Řízení ke jmenování profesorem

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. doc. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. - zahájení jmenovacího řízení

       1. F5_Mitášová DOCX 13 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. - zahájení jmenovacího řízení

       1. F5_Vorlík DOCX 13 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. doc. dr. ir. Henri Hubertus Achten - jmenování profesorem

       25. června 2018 převzal doc. Dr. Ir. Henri H. Achten, Ph.D. jmenování profesorem v oboru Architektura

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      4. prof. Ing. arch. Jan Jehlík - jmenování profesorem

       Ke dni 13. prosince 2017 byl jmenován profesorem prof. Ing. arch. Jan Jehlík

       1. diplom_profesura_JJ JPEG 814 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      5. prof. akad. arch. Vladimír Soukenka - jmenování profesorem

       Ke dni 13. prosince 2017 byl jmenován profesorem prof. akad. arch. Vladimír Soukenka

       1. Soukenka profesůra - jmenovací dekret JPG 3 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      6. doc. dr. ir. Henri Hubertus Achten - zahájení jmenovacího řízení

       1. F5 Achten DOCX 13 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     10. Rozhodnutí o ukončení studia

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Rozhodnutí o ukončení studia - Ing. arch. Filip Tittl

       1. ukončení_Tittl PDF 348 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Ing. arch. Jana Děnge

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Ing. arch. Lenka Kudláčková

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      4. Ing. arch. Michaela Valíčková

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      5. Ing. arch. Tomáš Skřivan

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      6. Ing. arch. Zuzana Kosková

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      7. Ing. arch. Václav Hájek

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      8. PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      9. Ing. arch. Monika Čadová

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      10. Ing. arch. Mgr. Kristýna Bělohradská

       1. ukončení_Bělohradská PDF 349 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      11. Ing. arch. Miroslav Šajtar

       1. ukončení_Šajtar PDF 348 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      12. Rozhodnutí o ukončení studia - Zdeněk Kolář

       1. ukončení_Kolář PDF 348 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      
     1. Provozní řád budovy

      1. NBD Dejvice - provozní řád (k 18.2.2016) PDF 199 KB
     2. Výroční zprávy o hospodaření

      1. Výroční zpráva o hospodaření – 2016 PDF 11 MB
      2. Výroční zpráva o hospodaření – 2015 PDF 9 MB
     3. Organizační schema

      1. Organizační schema FA ČVUT (k 26.5.2014) PDF 50 KB
     4. Seznam akreditovaných studijních programů na FA ČVUT

      1. Studijní programy na FA PDF 101 KB
      

    
    


Please wait …