1. Grafický manuál ČVUT

     09. Září 2016
     1. Jedním ze základních principů naplňování strategie ČVUT v Praze je silná značka a jednotná instituce, na níž se ctí tradice a znaky. Jednotný vizuální styl je důležitý pro vyjádření jasné a konzistentní vizuální identity ČVUT. Důsledné využití vizuálního stylu přidává na hodnotě značky instituce a posiluje kolektivní sounáležitost.

       

      Při tvorbě nového vizuálního stylu ČVUT bylo snahou zachovat vše dobré, čím se ČVUT ve své více než třísetleté historii prezentovalo. Je to především znak českého lva s rozevřeným odpichovacím kružidlem, který ikonicky navazuje na erb Benedikta Rejta. Vývoj jeho nové stylizace prošel drobnými úpravami. Aktuální řešení respektuje tradicí zavedenou kresbu, kterou graficky upravuje, tvarově sjednocuje a detailně precizuje. Novým vizuálním stylem získává ČVUT nově vlastní písmo – font Technika ve čtyřech rozdílných silách tahů – Light, Book, Regular, Bold. Písmo bylo vytvořeno výhradně pro potřebu ČVUT, je autorsky a licenčně vázané pro ČVUT.
      Všechny důležité prvky jednotného vizuálního stylu jsou prezentovány v grafickém manuálu identity ČVUT v Praze.

      
     1. Grafický manuál ČVUT

      1. Grafický manuál identity ČVUT v Praze PDF 4 MB
     2. LOGO FA ČVUT

      1. Logo FA - CZ ZIP 8 MB
      2. Logo FA - ENG ZIP 5 MB
     3. Šablony prezentací FA ČVUT

      1. šablona pro prezentace MS Powerpoint - CZ POTX 786 KB
      2. šablona pro prezentace MS Powerpoint - ENG POTX 777 KB
     4. Šablony pro titulní stranu záverečné práce FA ČVUT

      1. šablona titulní strany záverečné práce DOTX 82 KB
      2. šablona titulní strany záverečné práce OTT 81 KB
      

    
    


Please wait …