1. Disciplinární komise

    2. Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. V řízení a jednání před Disciplinární komisí FA se postupuje podle Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT. Její členy jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty, polovinu členů tvoří studenti.

    3. Členové komise - akademičtí pracovníci

     1. doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
     2. doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
    4. Členové komise - akademičtí pracovníci (náhradníci)

     1. prof. Ing. arch. Michal Kohout
     2. Ing. arch. Jan Sedlák
    5. Členové komise - studenti

     Ing. arch. Jan Tesař
     Bc. Luboš Klabík

    6. Členové komise - studenti (náhradníci)

     BcA.Kryštof Veis
     akad. arch. Martin Pinc


    
    


Please wait …