1. Budova FA

    2. Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice


     Zvětšit mapu
     1. Přístup do budovy

      K autorizaci vstupu do budovy a učeben slouží čipová karta. Žádosti o vydání čipové karty pro studenty a zaměstnance vyřizuje vydavatelství průkazů ČVUT. Hostům bude zajištěn vstup po registraci na vrátnici.

     2. Otevírací doba

      • pondělí – pátek  6.30 – 22.00 h
      • sobota 8.00 - 20.00 h
      • neděle a svátky - zavřeno

     3. Provozní řád budovy

      1. NBD Dejvice - provozní řád (k 18.2.2016) PDF 199 KB
      1. 01/08

       

      1. Nová budova Fakulty architektury (Foto: Ivan Němec)
      2. Pohled do dvorany (Foto: Ivan Němec)
      3. Dvorana (Foto: Ivan Němec)
      4. Přednáškový sál (Foto: Ivan Němec)
      5. Zasedací místnost (Foto: Ivan Němec)
      6. Respirium (Foto: Ivan Němec)
      7. Respirium (Foto: Ivan Němec)
      8. Archicafe (Foto: Ivan Němec)

      Respirium (Foto: Ivan Němec)

      
     1. Architektura budovy FA ČVUT

      Fakulty architektury se přesunula v roce 2011 do Nové budovy ČVUT, která byla navržena architektkou Alenou Šrámkovou. Její projekt vyhrál v roce 2004 architektonickou soutěž, stavba byla dokončena o šest let později.

      Nová budova Českého vysokého učení technického zastavila jednu z posledních volných parcel vysokoškolského kampusu v Dejvicích, navrženého regulačním plánem prof. Antonína Engela z roku 1924, později mnohokrát pozměněného dle požadavků doby.

      Stavba je koncipována jako železobetonová monolitická s osmi nadzemními a třemi podzemními podlažími. Domem procházejí tři krytá atria, kterými je celá dispozice přirozeně provětrávána a v letním období v noci řízeně chlazena. Fasáda je tvořena cihelným obkladem v kombinaci s pohledovým betonem, bloky poslucháren jsou obloženy barevně smaltovanými šindely. Interiéru dominuje pohledový beton, černé linoleum a barevné akcenty stěn.

      Půdorys domu 64 x 64 m, ¼ tvoří volná plocha nádvoří. Výška domu 30 m od úrovně nádvoří. 8 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží s garážemi. V typickém podlaží se nachází 10 atelierů, 4 učebny s audiovizuálním vybavením, zasedací místnosti, respirium studentů a kanceláře pedagogů. V posledních dvou podlažích je 17 dvoupatrových ateliérů. V přízemí je umístěno studijní oddělení, šatna, plně vybavené posluchárny pro 80, 100, 180 a 300 lidí a univerzální prostory, které slouží pro konání výstav a slavnostních událostí. V prvním suterénu jsou modelářské dílny a počítačové učebny.

      Autor projektu: Alena Šrámková architekti (prof. Ing.arch. Alena Šrámková, Ing. arch.Lukáš Ehl, Ing.arch.Tomáš Koumar)
      Generální projektant: VPÚ Deco, a.s.
      Generální dodavatel: sdružení firem Metrostav a. s. a VCES a. s.
      Projekt interiéru: Ing. arch. Markéta Cajthamlová, Ing. arch. Lenka Brožová
      Investor: České vysoké učení technické v Praze, ÚVIČ
      Náklady: 1 225 000 000 CZK
      Soutěž: 2004
      Projekt: 2005 – 2009
      Realizace: 2009 – 2010
      Zastavěná plocha: 4.995 m²
      Užitná plocha: 34.584 m²
      Obestavěný prostor: 147.041 m³
      Počet studentů: 1800
      Počet doktorandů: 129
      Počet zaměstnanců: 214
      Počet míst v podzemních garážích: 316

      

    
    


Please wait …