1. Fakulta

     1. Proděkani

      Proděkanka pro pedagogickou činnost
      prof. Ing. arch. Irena Šestáková

      Proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost
      prof. Dr. Henri Hubertus Achten

      Proděkanka pro zahraniční vztahy
      doc. Ing. arch. Irena Fialová

      Proděkan pro vnější vztahy
      Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

      Proděkan pro rozvoj a výstavbu
      doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

     2. Tajemnice fakulty

      1. Ing. Jana Tóthová
      
     1. České vysoké učení technické v Praze
      Fakulta architektury
      Thákurova 9
      166 34 Praha 6 - Dejvice

      Centrála: +420 22435 1111
      Recepce: +420 776 555 558 

      Adresa datové schránky: p83j9ee

      
     1. IČ: 68407700
      Bankovní spojení:
      Komerční banka, a.s. 
      Dejvická 52, 160 00 Praha 6
      č.ú.: 19-5505650247/0100
      IBAN: CZ 6601000000195505650247
      SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

      

    
    


Please wait …