1. Vnější vztahy

     1. O nás

      Informujeme o dění na fakultě, staráme se o webové stránky FA, ročenku, časopis Alfa, Facebook FA. Pořádáme výstavy, Den otevřených dveří a Pražskou muzejní noc na FA. Spolupracujeme na propagačních akcích a kampaních ČVUT (Festival vědy, Gaudeamus). 

     2. Lidé

      Proděkan pro vnější vztahy
      Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

      Referentka pro vnější vztahy
      Ing. arch. Michaela Mrázová

      Redakce webu
      Jiří Horský
      Vendula Potůčková Jurášová

      Redakce Alfy
      Jiří Horský

     3. Kontakt PR

      Ing. arch. Michaela Mrázová
      Fakulta architektury ČVUT
      Thákurova 9
      166 34 Praha 6 – Dejvice
      +420 736 142 128
      mrazomic@fa.cvut.cz

     4. Zpravodajský kodex

      1. Web FA – Pravidla pro medializaci a editaci PDF 135 KB
      
      

    
    


Please wait …