1. Knihovna ústavů 15113, 15114 a VCPD

     1. Příruční knihovna Ústavů teorie a dějin architektury, Ústavu památkové péče a VCPD se specializací na dějiny architektury a umění. V knihovně lze nalézt významná odborná periodika a publikace se soudobou i historickou tématikou. Novinkou ve fondu jsou dokumentární filmy o architektuře. Studium je prezenční.

      Knihovna obsahuje více než 11.000 tématicky pečlivě profilovaných knih a časopisů o architektuře a umění. Z toho je:

      • 76 vzácných starých tisků z 16. až 18. stol.
      • cca 5.000 titulů z 18. až z 1. poloviny 20. stol.
      • cca 1.600 titulů z období 1950 - 1989, nakoupených Ústřední knihovnou Fakulty stavební a Fakulty architektury a v ÚK evidovaných - tyto knihy jsou v katalogu ústavní knihovny označeny jako majetek ÚK
      • více než 4.000 nových titulů z nákupů ústavů, jimž knihovna nyní slouží (Ústav dějin architektury a umění a Ústav památkové péče a renovací), a také z prostředků fakulty. Knihy nakoupené po roce 2001 jsou evidovány též Ústřední knihovnou a lze je nalézt v jejím on-line katalogu na adrese: http://knihovny.cvut.cz/index.html
      • více než 1.700 titulů uložených v knihovně VCPD, zakoupených v letech 2002 - 2008, vztahujících se zejména k problematice průmyslové architektury a její konverze
      1. Fotografie prostoru knihovny v nové budově FA, před nastěhováním fondu (Foto: Ivan Němec)

      Fotografie prostoru knihovny v nové budově FA, před nastěhováním fondu (Foto: Ivan Němec)

      
     1. Otevírací doba

      Viz Stránky knihovny (e-katalog)

     2. Kontaktní osoby

      1. Mgr. Jan Calta
      2. Mgr. Blanka Kynčlová

      Fakulta architektury ČVUT
      místnost 722
      Thákurova 9
      166 34 Praha 6 - Dejvice

      

    
    


Please wait …