1. Zápisy do ateliérů

     1. Oznámení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Informace k zápisům studentů do ateliérů – LS 2017/18

       Kompletní přehled témat a termínů schůzek je možné od 5. 2. 2018 nalézt na této stránce a na magenta-fyzické informační nástěnce vedle atria s točitým schodištěm. Společná prezentace ateliérů se bude konat v pondělí 12. 2. 2018 od 12h v posluchárně 105, podrobný harmonogram viz níže. Od 12. 2. 2018 do 16. 2. 2018 budou probíhat podrobnější schůzky pro zájemce přímo v ateliérech. Jediným akceptovaným zápisem studenta do ateliéru bude list studenta podepsaný studentem i vedoucím ateliéru (přinesou vedoucí ateliérů na schůzky). Průběžně do 23. 2. 2018 předají vedoucí ateliérů kopie listů studenta sekretariátům, sekretářky následně provedou zápis do KOSu. Zápis ateliérů do komponenty KOS je plně v kompetenci sekretariátů, prosíme studenty - nezapisujte si předmět ateliér sami, případné nepotvrzené zápisy budou vymazány. Originály listů studenta archivují vedoucí ateliérů.

       Harmonogram společné prezentace ateliérů - pondělí 12. 2. 2018 12-15:40 hodin v posluchárně 105

       1. 12:00  15120  ATELIÉR REHWALDT - HOSTUJÍCÍ
       2. 12:05              ATELIÉR SITTA
       3. 12:10              ATELIÉR VAVŘÍN- BLAHA
       4. 12:20  15129  ATELIÉR HÁJEK
       5. 12:25              ATELIÉR KRAUS-ČANČÍK
       6. 12:30              ATELIÉR KRÁTKÝ
       7. 12:35              ATELIÉR LÁBUS
       8. 12:40              ATELIÉR SEDLÁK
       9. 12:45              ATELIÉR SUSKE
       10. 12:55  15114  ATELIÉR GIRSA - PAMÁTKOVÁ PÉČE
       11. 13:00              ATELIÉR HRŮŠA - PAMÁTKOVÁ PÉČE
       12. 13:10  15121  ATELIÉR HANSON
       13. 13:15              ATELIÉR MAIER
       14. 13:25  15127  ATELIÉR CIKÁN
       15. 13:30              ATELIÉR HRADEČNÝ-HRADEČNÁ
       16. 13:35              ATELIÉR LAMPA
       17. 13:40              ATELIÉR NOVOTNÝ-KOŇATA-ZMEK
       18. 13:45              ATELIÉR ROTHBAUER
       19. 13:50              ATELIÉR STEMPEL-BENEŠ
       20. 14:00  15128  ATELIÉR HLAVÁČEK-ČENĚK
       21. 14:05              ATELIÉR KORDOVSKÝ-VRBATA
       22. 14:10              ATELIÉR MÁDR
       23. 14:15              ATELIÉR SEHO
       24. 14:20              ATELIÉR ZAVŘEL
       25. 14:30  15116  ATELIÉR EXPERIMENTÁLNÍ / ACHTEN-PAVLÍČEK
       26. 14:35              ATELIÉR EXPERIMENTÁLNÍ / FLORIÁN / FLOW
       27. 14:45  15119  ATELIÉR KLOKOČKA
       28. 14:50              ATELIÉR KOLAŘÍK
       29. 14:55              ATELIÉR KUZEMENSKÝ
       30. 15:00              ATELIÉR PLICKA
       31. 15:10  15118  ATELIÉR CÍSLER
       32. 15:15              ATELIÉR KOHOUT-TICHÝ
       33. 15:20              ATELIÉR KOUCKÝ
       34. 15:25              ATELIÉR REDČENKOV
       35. 15:30              ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ
       36. 15:35              ATELIÉR HALÍŘ - HOSTUJÍCÍ

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Informace pro neumístěné studenty

       Sledujte tuto stránku, ateliéry by zde měly průběžně aktualizovat svou naplněnost, případně data dalších schůzek. Pokud se Vám nepodaří nikde zapsat, prosíme o informaci na kastlver@fa.cvut.cz včetně typu projektu, který potřebujete tento semestr studovat.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Zpřístupnění ateliérů - LS 2017/18

       Doufáme, že rektorát ČVUT dodrží slíbené dohody a přenos dat bude průběžně probíhat z KOSu přímo do čteček jednotlivých místností. Jakmile budete zapsáni sekretariátem do KOSu, měl by být druhý den ateliér zpřístupněn na Vaši čipovou kartu. Prosíme o trpělivost, systém takhle bude fungovat první semestr a z předchozích zkušeností víme, že může dojít k nepřesnostem. Pro bezproblémový start systému prosím kontrolujte, že Vás sekretariáty skutečně zapsaly, tedy Váš vedoucí ateliéru předal listy studenta. Prosíme nezapisujte se do KOSu sami, administraci tím sekretariátům jen zkomplikujete a časy zápisu prodloužíte, předem děkujeme!

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      
     1. Filtr

      1. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. První schůzka Po 12. Únor 13:00 místnost 105 - výběř studentů v 16:00
       Druhá schůzka Po 19. Únor 16:00 místnost 748 - dovýběr dle zaplněnosti

       Ateliérová zadání Ateliér Cikán

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. ATV
       MĚLNÍK | PERIFERIE CENTRA | OBNOVA MÍSTA
       1. prezentace_ATCikán_LS_2018 PDF 2 MB
       První schůzka proběhne společně s ateliéry fakulty. Výběr studentů na základě portfolií bude po společné prezentaci 12.2.2018.
      2. První schůzka Po 12. Únor 15:50 místnost 552

       Ateliérová zadání Ateliér Císler

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATBP
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. ATRN
       8. ATV
       9. DSN
       10. DP
       11. 500ATSS
       12. 500ATU
       13. 500ATVZ
       14. 500ATV
       15. 500DS
       16. 500DP
       17. ATBPD
       Ljublań dostavba náměstí Kongresni Trg - Divadlo /// Ljubljana Theatre on Kongresni Trg
      3. Kapacita ateliéru je již naplněna

       Ateliérová zadání Ateliér Císler

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATBP
       5. ATSS
       6. ATU
       7. ATVZ
       8. ATRN
       9. ATV
       10. DSN
       11. DP
       Dětský ostrov
      4. První schůzka Po 02. Říjen 13:30 místnost 504
       Druhá schůzka Čt 05. Říjen 13:00 místnost 504

       Ateliérová zadání Ateliér Fišer – průmyslový design

       A)

       1. AD1
       2. AD3
       3. AD4
       4. AD6
       PORCELÁN: A) V ARCHITEKTUŘE - jako součást interiérové architektury - prostorový objekt s důrazem na funkci a vlastnosti daného materiálu (široké spektrum - nástěnné osvětlení, 3D obklad, koupelnový prvek, sanita, obklad, dlažba, plot..), B) MODIFIKACE - Využití (tvaru, účelu, struktury) existujícího užitkového produktu z jiného materiálu, pro technologii porcelánu, při zachování nebo zkvalitnění užitkovosti daného produktu.
       1. Zadání ZS 2017-18 - Fiser pouze text PDF 183 KB

       B)

       1. AD1
       2. AD3
       3. AD4
       4. AD6
       2) BETONOVÝ PRVEK V EXTERIÉRU - Téma: ODDECH - RELAX, SOUŽITÍ, ORIENTACE, DOPRAVA, MĚSTO
       1. Zadání ZS 2017-18 - Fiser pouze text PDF 183 KB
       Zadání jsou volitelná.
      5. První schůzka Po 12. Únor 16:00 místnost 603 atelier Girsa (po skončení společné prezentace)
       Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 603 atelier Girsa

       Ateliérová zadání Ateliér Girsa - památková péče

       A)

       1. ATSS
       2. ATVZ
       3. ATV
       4. DSN
       5. 500ATVZ
       6. 500ATV
       Revitalizace (nejen) devastovaných areálu zámků a hospodářských dvorů (areál hradu a bývalého pivovaru Rychmburk v Pardubickém kraji, ruina zámku Pětipsy na Lounsku, zřícenina hradu Chvatěruby u Prahy)

       B)

       1. ATOS
       2. ATSS
       3. ATVZ
       4. ATV
       5. 500ATVZ
       6. 500ATV
       Novostavba městské knihovny v městské památkové zóně v Dačicích

       C)

       1. ATSS
       2. ATVZ
       3. ATV
       4. DSN
       5. 500ATSS
       6. 500ATVZ
       7. 500ATV
       Konverze objektů a areálů industriálních památek (pivovar Rychmburk, pivovar Jindřichův Hradec, železniční stanice Všenory u Prahy, areál kasáren Most)

       D)

       1. ATOS
       2. ATSS
       3. ATU
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DSN
       7. 500ATVZ
       8. 500ATV
       Revitalizace městských památkových rezervací a zón (městská památková zóna Rychmburk na Pardubicku)

       E)

       1. ATSS
       2. ATU
       3. ATVZ
       4. ATV
       Revitalizace venkovských prostorů a areálů

       F)

       1. ATVZ
       2. ATV
       3. 500ATVZ
       4. 500ATV
       Revitalizace památek lidového stavitelství (Spolková chalupa na návsi v Markvarticích u Sobotky v Českém Ráji, Antošův statek a hostinec ve Světlé pod Ještědem na Liberecku)

       G)

       1. ATVZ
       2. ATV
       3. 500ATVZ
       4. 500ATV
       Revitalizace i konverze sakrálních areálů a staveb (obnova zničeného kostela Valkeřice, obnova torzální kaple Markvartice u Děčína, evangelická modlitebna Hořátev)

       H)

       1. ATSS
       2. ATVZ
       3. ATV
       Konverze moderní a poválečné architektury (studentský workshop Kulturáky: Milovice, Neratovice, Česká Lípa)
       Pro nové zájemce portfolio na první schůzce s sebou či v mailovém kontaktu v příloze podmínkou. Kontaktní adresa: eflerus@seznam.cz.
      6. První schůzka Po 12. Únor 16:15 místnost 703 (po skončení společné prezentace v posluchárně 105)
       Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:15 místnost 703

       Ateliérová zadání Ateliér Hájek

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. ATRN
       8. ATV
       9. DSN
       10. DP
       KAPLE A KLÁŠTER SV. JANA NEPOMUCKÉHO
       1. Microsoft Word - KAPLE A KLÁŠTER SV PDF 129 KB
      7. První schůzka Po 12. Únor 15:35 místnost 105 společná prezentace ateliérů, poté 546
       Druhá schůzka Čt 22. Únor 13:30 místnost 546

       Ateliérová zadání Ateliér Halíř - hostující architekt

       A)

       1. ATOS
       2. ATSS
       3. ATVZ
       4. ATV
       Havlíčkův Brod
       1. Smetanovo náměstí_poster_GS PDF 1 MB
      8. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost (posluchárna) 105
       Druhá schůzka Po 19. Únor 13:30 místnost (ateliér) 746

       Ateliérová zadání Ateliér Hlaváček – Čeněk

       A)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATVZ
       4. ATV
       Funerální architektura - tématem semestru bude návrh krematoria s obřadní síní v rámci pražského hřbitova v Ďáblicích. Smyslem není „jen“ návrh domu, ale zamyšlení se nad tématem smrti, jak má vypadat konec života v naší společnosti a v dnešní době. Je krematorium místo pro zemřelé nebo pozůstalé?
       1. AHC - zadání LS 2017/18 PDF 47 KB

       B)

       1. DSN
       Téma dle dohody s vedoucím ateliéru.
       Studenty vybíráme na základě krátkého rozhovoru, portfolia s sebou.
      9. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost 105
       Druhá schůzka Po 12. Únor 15:45 místnost 750

       Ateliérová zadání Ateliér Hradečný-Hradečná

       A)

       1. ATSS
       2. ATU
       3. ATVZ
       4. ATV
       Dvorecký most
       1. situace - Praha JPG 396 KB
       2. situace - trasy JPG 715 KB
       3. pohled z Dívčích hradů - trasy JPG 633 KB
       V rámci semestru budeme zpracovávat variantní návrhy Dvoreckého mostu ve třech trasách a v různých verzích umístěných typů dopravy.
      10. Kapacita ateliéru je již naplněna

       Ateliérová zadání Ateliér Karel - design

       B)

       1. AD2
       2. AD5
       Světlo jako Fenomén
       1. zadání AK-LS18 PDF 246 KB

       C)

       1. AD2
       2. AD5
       Hra
       1. AK/zadání_LS18 PDF 246 KB
      11. První schůzka Čt 15. Únor 10:00 místnost 649
       Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 649

       Ateliérová zadání Ateliér Klokočka

       A)

       1. ATSS
       2. ATU
       3. ATVZ
       4. ATRN
       5. ATV
       6. DSN
       7. DP
       PRAHA - MODŘANY
       1. zadani-Modrany DOCX 18 KB
       TRANSFORMACE BÝVALÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY A OKOLÍ NA KVALITNÍ PERIFERNÍ MĚSTSKOU ČÁST
      12. První schůzka Po 12. Únor 11:00 místnost 105 (následně 550)
       Druhá schůzka Čt 15. Únor 10:00 místnost 550

       Ateliérová zadání Ateliér Kohout – Tichý

       A)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATBP
       4. ATU
       5. ATVZ
       6. ATRN
       7. ATV
       8. DSN
       9. DP
       Havlíčkův Brod - potenciál urbanistického rozvoje města
      13. První schůzka Po 12. Únor 14:50 místnost 105 Kotěra–poté v 15:45 schůzka a přihlašování do atelieru 648
       Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:15 místnost 648

       Ateliérová zadání Ateliér Kolařík

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. ATV
       8. DSN
       9. DP
       Cukrovar + Černý Kůň v Praze

       B)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATVZ
       6. ATV
       7. DSN
       Asistované komunitní bydlení pro staré občany
      14. První schůzka Po 12. Únor 00:00 místnost 743 po prezentacích
       Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:00 místnost 743 upřesníme na prezentacích

       Ateliérová zadání Ateliér Kordovský – Vrbata

       A)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATBP
       4. ATSS
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. ATRN
       8. ATV
       9. DSN
       10. DP
       11. ATBPD
       komunitní centrum Malá Strana
       1. mala strana resize (1) ZIP 12 MB

       B)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATBP
       4. ATSS
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. ATRN
       8. ATV
       9. DSN
       10. DP
       11. ATBPD
       koncertní hala Letná
       1. letna pel-mel (1) ZIP 8 MB
       English course possible
      15. První schůzka Út 26. Září 13:30 místnost posluchárna 105/ po prezentaci Atelier 551, 5.patro
       Druhá schůzka Po 02. Říjen 14:00 místnost Atelier 1+xx, 551, 5.patro

       Ateliérová zadání Ateliér Koucký

       A)

       1. ATOS
       2. ATSS
       3. ATU
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DSN
       7. DP
       Praha - Potenciál města - doplňování městských čtvrtí, nové mosty, městské třídy a bulváry / Těšnov Nová budova Muzea hl.m. Prahy- expozice o vývoji Prahy/ Ateliér pracuje na principu společných konzultací – presentací, kdy studenti obhajují své návrhy v průběhu celého semestru. Jednotlivá zadání jsou v rámci lokality rozdílná a kopírují potřeby studentů dle učebního plánu. Zajímají nás nejaktuálnější výzvy města. Možnost doplňování historických vrstev prostředky současné architektury. Portfólio je při výběru studentů výhodou. Další informace Eva Červinková
       1. Atelier_ZS_red_a JPG 6 MB
      16. První schůzka Po 12. Únor 15:00 místnost 551
       Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 551

       Ateliérová zadání Ateliér Koucký

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATBP
       5. ATSS
       6. ATU
       7. ATVZ
       8. ATV
       9. DSN
       10. DP
       11. ATBPD
       Nové bulváry pro 21. století/ Soubor staveb v nových čtvrtích Prahy/ Občanská stavba- nová škola pro Vysočany/ Nový bulvár pro 21. století z Dejvic na letiště/
       1. atelierové zadání JPG 6 MB
      17. První schůzka Út 13. Únor 13:00 místnost posluchárna 105
       Druhá schůzka Po 19. Únor 16:00 místnost 704

       Ateliérová zadání Ateliér Krátký

       A)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATSS
       4. ATVZ
       5. ATV
       POD NUSELSKÝM MOSTEM | UNDER NUSELSKY BRIDGE ZADÁNÍ BUDE ŘEŠIT KOMPLXENÍ MĚSTSKÝ PROSTOR POD NUSELSKÝM MOSTEM. OČEKÁVÁME DVĚ VECI: 1. ANALYZOVAT A AKTIVOVAT STÁVAJÍCÍ PARKOVÍŠTĚ ARCHITEKTONÍCKÝMI NEBO/A KRAJINÁŘKÝMI METODAMI,COŽ BY MĚL PŘINÉST .NOVÝ URBANISTICKÝ KONCEPT 2. VÝTVOŘIT ALTERNATIVNÍ PĚŠÍ PRVEK MEZI PARKEM FOLIMANKA A STANICÍ VYŠEHRAD. TYTO DVA ÚKOLY MUŽOU BÝT ŘEŠENY SPOLEČNĚ NEBO ODDĚLENĚ.
       1. ATELIER_KRATKY-MARQUES JPG 3 MB
      18. Kapacita ateliéru je již naplněna

       Ateliérová zadání Ateliér Kraus & Čančík

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATBP
       5. ATSS
       6. ATVZ
       7. ATRN
       8. ATV
       9. ATBPD
       "Žižkovská brána" - dvojdomí s parterem dole i nahoře
       1. LS_17-18_zadani-plakatek PDF 1 MB
       podrobnější info: https://www.facebook.com/atelierkrauscancik/
      19. Kapacita ateliéru je již naplněna

       Ateliérová zadání Ateliér Kraus & Čančík

       A)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATSS
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DSN
       7. DP
       Komunitní centrum a tržnice v Komořanech aneb dům jako vybavení veřejného prostoru
       1. ZS_17-18_zadani-plakatek PDF 8 MB
       2. ZS_17-18_zadání-stavebprogram PDF 66 KB
       Schůzka v atelieru se uskuteční hned po skončení společných prezentací ústavů navrhování, které budou probíhat v posluchárně Kotěra od 13:30
      20. První schůzka Po 12. Únor 16:00 místnost 644

       Ateliérová zadání Ateliér Kuzemenský

       A)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATSS
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DP
       Téma: Centrum duševního zdraví
       Zadání včetně parcely představíme na společné prezentaci ateliérů v pondělí 12.02. v přednáškovém sále Kotěra. Po prezentaci proběhne výběr studentů do atelieru (v místnosti 644) - výsledek vám rozešleme druhý den emailem. Vezměte si s sebou portfolio pouze v digitální podobě (max 20MB) - osobní účast nutná. Pokud si je někdo jistý již nyní, že má o téma zájem, může portfolio zaslat předem na adresu michal.kuzemensky@rearchitekti.cz a petra.kunarova@gmail.com (na obě adresy současně). Po dohodě je možné se v ateliéru zapsat také na diplomní seminář a ATRN.
      21. První schůzka Po 12. Únor 16:30 místnost 706 (po skončení společné prezentace)
       Druhá schůzka Po 19. Únor 15:00 místnost 706

       Ateliérová zadání Ateliér Lábus

       A)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATBP
       4. ATSS
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. ATV
       8. DSN
       9. DP
       Nová budova Muzea města Prahy na Těšnově - Novostavba muzea s bohatým programem expozic i doplňkových aktivit pro návštěvníky, umístěná na volných pozemcích kolem severojižní magistrály v blízkosti stávající budovy MMP v Praze na Těšnově. Cílem je nalézt umístění, velikost a výraz nového objektu tak, aby vhodně doplnil zbytkové území po průřezu SJM městem a byl logickým partnerem stávajícímu organismu muzea.
       1. půdorys JPG 301 KB
       2. nadhled JPG 302 KB
       Zadání pro urbanismus (ATU) se bude týkat okolí severojižní magistrály v širším, dohodnutém rozsahu. Diplomní semináře dle dohody bez omezení
      22. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost 105 (KOTĚRA) společná prezentace ateliérů 12:00, následně schůzka v ateliéru m. č. 749
       Druhá schůzka Čt 15. Únor 15:00 místnost 749

       Ateliérová zadání Ateliér Lampa

       A)

       1. ATU
       2. ATVZ
       3. ATV
       4. DSN
       5. DP
       ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY PRAHA 5 - BARRANDOV - URBANISMUS
       1. 180209_LS18_PREZENTACE ATELIÉR LAMPA PDF 4 MB

       B)

       1. ATBS
       2. ATZBP
       3. ATSS
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DSN
       7. DP
       ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY PRAHA 5 - BARRANDOV - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
       1. 180209_LS18_PREZENTACE ATELIÉR LAMPA PDF 4 MB

       C)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATSS
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DSN
       7. DP
       ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY PRAHA 5 - BARRANDOV - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
       1. 180209_LS18_PREZENTACE ATELIÉR LAMPA PDF 4 MB

       D)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATSS
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DSN
       7. DP
       ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY PRAHA 5 - BARRANDOV - TRÉNINKOVÁ HOKEJOVÁ HALA
       1. 180209_LS18_PREZENTACE ATELIÉR LAMPA PDF 4 MB

       E)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATSS
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DSN
       7. DP
       ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY PRAHA 5 - BARRANDOV - KRÁTKODOBÉ BYDLENÍ K HOKEJOVÉ HALE
       1. 180209_LS18_PREZENTACE ATELIÉR LAMPA PDF 4 MB

       F)

       1. ATOS
       2. ATZBP
       3. ATSS
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DSN
       7. DP
       ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY PRAHA 5 - BARRANDOV - STŘEDNÍ ŠKOLA (8. TŘÍD)
       1. 180209_LS18_PREZENTACE ATELIÉR LAMPA PDF 4 MB
       Portfolia v tištěné či elektronické podobě s sebou.
      23. První schůzka Po 12. Únor 14:30 místnost 105 a od 17:00 v 744
       Druhá schůzka Po 19. Únor 14:15 místnost 744

       Ateliérová zadání Ateliér Mádr

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATVZ
       6. ATV
       Přepychy - vesnice roku 2017

       B)

       1. ATRN
       Předchozí atelierový projekt

       C)

       1. DSN
       Individuální námět na diplomní projekt
      24. První schůzka St 27. Září 10:00 místnost 650
       Druhá schůzka Po 02. Říjen 15:00 místnost 650

       Ateliérová zadání Ateliér Maier

       A)

       1. ATU
       2. ATVZ
       3. ATRN
       4. ATV
       VSTUPNÍ BRÁNY do... ...ČR - Letiště Václava Havla, ...PRAHY - Hlavní nádraží, ...DEJVIC - Vítězné náměstí, ...NOVÉHO MĚSTA - centrum Milovic
       1. maier_ZS201718_CZ PDF 231 KB

       B)

       1. ATVZ
       Územní plán MNICHOVO HRADIŠTĚ (ve spolupráci s městem a městským architektem)
      25. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost 105_Posluchárna Kotěra_společná prezentace ústavů_
       Druhá schůzka Po 12. Únor 16:00 místnost 751_bezprostředně po společné prezentaci ústavů

       Ateliérová zadání Ateliér Novotný – Koňata – Zmek

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. ATV
       Kutná Hora_Doplňování městské struktury
       1. Kutná Hora PDF 14 MB
       PORTFOLIA_První schůzka bezprostředně po prezentaci ústavů
      26. První schůzka Po 12. Únor 16:00 místnost po skončení prezentací 645
       Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:00 místnost 645

       Ateliérová zadání Ateliér Plicka

       A)

       1. ATU
       2. ATVZ
       3. ATV
       Jižní Město - reloaded...
       1. zadání aps2018 PDF 4 MB

       B)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATVZ
       6. ATV
       Orionka - Vinohradský trojúhelník
      27. První schůzka Út 26. Září 13:30 místnost 105

       Ateliérová zadání Ateliér Redčenkov

       A)

       1. ATBS
       2. ATSS
       3. ATU
       4. ATVZ
       5. ATV
       6. DSN
      28. Kapacita ateliéru je již naplněna

       Ateliérová zadání Ateliér Rothbauer

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. ATV
       MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
       Studenti budou přijati na základě portfolií po 1. schůzce v místnosti 747
      29. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost 105 Posluchárna Kotěra, společná prezentace ústavů navrhování, následuje schůzka v atelieru č.701
       Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 701

       Ateliérová zadání Ateliér Sedlák

       A)

       1. ATOS
       2. ATSS
       3. ATU
       4. ATVZ
       Praha - téma I. "Co by mohlo/mělo být jinak?"

       B)

       1. ATOS
       2. ATSS
       3. ATU
       4. ATVZ
       Praha - téma II. "Ecce civitas" - Založení nového Nového Města
       Praha - téma I. - Je úkolem, jenž v kontextu 270. výročí vzniku Nolli plánu a 40. výročí vzniku významného projektu "Roma intterrota" volně navazuje vizí budoucí podoby individuálně vybraných částí města, jeho veřejných staveb a prostorů. Praha - téma II je lokátorskou úlohou směřující ke vzniku nové komplexní pražské čtvrti, města
      30. První schůzka Po 12. Únor 17:00 místnost 643
       Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 643

       Ateliérová zadání Ateliér Seho

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATU
       6. ATVZ
       7. DSN
       Liberecká vnitřní periferie
       okolí ulice Lucemburské pomalu odumírá. Vrátíme mu zašlou atmosféru nebo najdeme novou šanci?
      31. První schůzka Út 13. Únor 14:00 místnost 605
       Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:00 místnost 605

       Ateliérová zadání Ateliér Sitta

       A)

       1. ATVZ
       2. ATV
       Land-Art-Generator-Initiative Award LAGI 2018

       B)

       1. ATVZ
       2. ATV
       Studie odpočívadla pro dálnici D1

       C)

       1. ATVZ
       2. ATRN
       3. ATV
       Chomutov – park na experimentálním sídlišti – i pro krajináře!

       D)

       1. ATVZ
       2. ATV
       Chomutov – park na experimentálním sídlišti – i pro krajináře!

       E)

       1. ATVZ
       2. ATV
       Chomutov – lanovka na vrch Strážiště

       F)

       1. ATVZ
       2. ATRN
       3. ATV
       Krupka – Revitalizace sadu s tvrzí a koupalištěm a centrum obce

       G)

       1. ATU
       2. ATVZ
       3. ATV
       Ruzyně – urbanisticko-krajinářská studie areálu výzkumného ústavu rostlinné výroby – i pro krajináře!
       Realizační ateliér ATRN je možné zpracovat v našem ateliéru pouze na základě studie zhotovené rovněž u nás.
      32. Kapacita ateliéru je již naplněna

       Ateliérová zadání Ateliér Soukenka

       A)

       1. ATRN
       Realizační projekt interiéru . Portfolio sebou.

       B)

       1. ATVZ
       Centrum performačního umění - Holešovice
       1. Silo Holešovice JPEG 127 KB
       2. Silo Holešovice JPEG 350 KB
      33. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost 105 přednášková místnost - společná prezentace ateliérů
       Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:00 místnost 752

       Ateliérová zadání Ateliér Stempel & Beneš

       A)

       1. ATBS
       2. ATOS
       3. ATZBP
       4. ATSS
       5. ATVZ
       6. ATV
       7. DSN
       8. DP
       Nové objekty v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze (návštěvnické centrum, bytový dům, školka, skleníky apod.)
       Výběr studentů proběhne ihned po ukončení společné prezentace - portfolia ssebou
      34. První schůzka Po 12. Únor 15:30 místnost 105 společná prezentace ústavu, 705 po skončení prezentací
       Druhá schůzka Čt 15. Únor 15:00 místnost 705

       Ateliérová zadání Ateliér Suske Tichý

       A)

       1. ATOS
       2. ATSS
       3. ATVZ
       4. ATV
       Barrandov - hledání nové městské funkce v nádherném krejinném prostředí
       1. FA_Prezentace_Barrandov_180205_small PDF 3 MB
      35. První schůzka Po 12. Únor 12:10 místnost posluchárna 105, spol prezentace ateliérů, poté 16.00 v 553
       Druhá schůzka Po 19. Únor 13:00 místnost 553

       Ateliérová zadání Ateliér Vavřín + Blaha

       A)

       1. ATU
       2. ATVZ
       3. ATV
       HAVLÍČKŮV BROD - ZAPOJENÍ ŘEKY SÁZAVY DO MĚSTA
       1. sazava uzemi JPG 6 MB

       B)

       1. ATVZ
       2. ATV
       HAVLÍČKŮV BROD - PARK, PARTER PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY
       1. lecebna uzemi JPG 5 MB

       C)

       1. ATU
       2. ATVZ
       3. ATV
       HAVLÍČKŮV BROD - PARTER AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA
       1. klaster uzemi JPG 4 MB

       E)

       1. ATU
       2. ATVZ
       3. ATV
       AREÁL STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD BUBENEČ
       1. cistirna uzemi JPG 6 MB
       Kapacita ateliéru je 24 studentů.
      36. První schůzka Po 12. Únor 16:00 místnost ATELIER 745
       Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost ATELIER 745

       Ateliérová zadání Ateliér Zavřel

       A)

       1. ATOS
       2. ATBP
       PRAHA - LETNÁ | MAGGIE'S CENTER - místo komplexní podpory

       B)

       1. ATSS
       2. ATVZ
       PRAHA - SMÍCHOV | POLYFUNKČNÍ MĚSTSKÝ PALÁC
      37. První schůzka Čt 15. Únor 14:00 místnost 203
       Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 203

       Ateliérová zadání Ateliér experimentální | Achten - Pavlíček

       A)

       1. ATSS
       2. ATU
       3. ATVZ
       4. ATRN
       5. ATV
       6. DSN
       7. DP
       Praha / Dopravní infrastruktura
       1. Plakat_AchtenPavlicek PDF 6 MB
       The experimental design studio Achten+Pavlíček deals with parametric design, design performance, and design to production. The philosophy of the studio is to look at contemporary architectural theory and work done in offices such as Foster + Partners, UN Studio, MVRDV, and BIG, to name a few. We advance a design-by-research approach, in which a critical stance towards the problem is supported by systematic and rigorous testing of alternatives. In this semester we look at infrastructural works such as bridges in Prague and Air Traffic Control Tower of Vaclav Havel International Airport.
      38. První schůzka Čt 15. Únor 13:30 místnost 204
       Druhá schůzka Po 19. Únor 13:30 místnost 204

       Ateliérová zadání Ateliér experimentální | Florián | FLOW

       A)

       1. ATSS
       2. ATU
       3. ATVZ
       4. ATV
       5. DSN
       6. DP
       7. 500ATSS
       8. 500ATU
       9. 500ATVZ
       10. 500ATRN
       Experimental Housing
       Studio FLO│W is of the opinion that a digitally-driven architecture should be flexible, interactive and adaptable. Software is a driving force in all the phases of the structure planning and rise of the building′s architecture. A characteristic feature is continuous effort of innovation. Architecture becomes inspired by the natural processes projecting into the procedure of planning based on application of evolutionary technologies enriched both by advanced simulations, animations and the tools of building structure design, and by parametric design system and script methods. By the creative engagement of algorithms an architect, a designer or a student can generate endless number of similar structures of buildings, which means a geometry output of predetermined dimensional, referential and functional dependencies. The structure is defined by algorithms entered by a row of variables as, for example, the needs of users, climate parameters, behaviour, a number and dimension of the particular components. If the algorithmic scripts that determine the shape and location of the components are written additionally in a rather general way, it is possible to change the input parameters, and thus also the final design of the building structure. The evolutionary models make possible the combination of atomic structure and mechanic properties of the material with macro behaviour of the building structure as a whole embodied into the dynamic environment. Evolutionary inspired process of planning is understood as a process of optimation, where anadequate solution can be found in the space of all possible solutions. Architecture and urbanism can be based on the swarm theory, where the built environment is defined as a space that is formed not only by smart components, but also by synthetic biology, which not only with each other, but also with the users mutually cooperate. We live in the time of Internet of Things, related with virtualisation and technologies, such as analysis of Big Data, computer simulations, augmented reality, 3D print, and robots. The aim is to connect people and processes into a single functional organism, which will also lively communicate with its environment. The digitally-driven architecture aims at the paradigmatic shift from static via interactive to adaptable structures sensitive to application of materials and exploitation of natural sources. The outputs are evaluated and presented not only by the means of posters, but first of all through videos, virtual reality and models on the principle of e-manufacturing technic.
      39. Ateliérová zadání Landscape & Architecture

       A)

       1. ATU
       2. ATVZ
       3. ATRN
       4. ATV
       5. 500ATU
       6. 500ATVZ
       7. 500ATRN
       8. 500ATV
       Komunikačním jazykem v atelieru je i pro české studenty angličtina. Zásadní přitom není perfektní ovládání jazyka, ale vůle to zkusit a procvičit si jazyk, domluvit se. Pak se to vždycky podaří
      

    
    


Please wait …