1. Ateliér Rehwaldt - krajinářský ateliér / hostující architekt

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 205
    2. První schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 205 - bring your portfolios!

     Ateliérová zadání

    3. NÁDRAŽÍ VRŠOVICE - urban park in train station surroundings; AU:  ATU, ATVZ, ATV, KA: Atelier I, II

     CHOMUTOV - new park for the city with restaurant or café; AU: ATU, ATVZ, ATV, KA: Atelier I, II

     CHOMUTOV - adrenalin outdoor centre with baths; AU: ATU, ATVZ, ATV,cKA: Atelier I, II

     KRUPKA - revitalisation of a former  pool and adjacent fortress; AU: ATU, ATVZ, ATV, KA: Atelier I, II

     1. atelier philosophy
      Landscape is everywhere. We explore the sites in urban and rural context, analyze space and function. And focus especially on their cultural background, their long evolution as a manmade palimpsest, overwritten several times. From defining the “local identity” we start a journey to find individual ideas for individual sites. In this process we use the language of design to combine the ecological, functional and social aspects in our projects. To express and mediate the concepts we use professional tools in different scales.
      We encourage Czech students to use English as the project language although this is not a condition of enrolment.

      filosofie atelieru
      Krajina je všude. Poznáváme území v městském a venkovském kontextu, zkoumáme prostor a jeho funkci. Soustředíme se zejména na jejich kulturní zázemí, jejich dlouhou evoluci jako lidmi vytvořeného, opakovaně přepisovaného palimpsestu. Od stanovení “identity místa" se vydáváme na cestu k nalezení řešení šitých na míru jednotlivým lokalitám. V tomto procesu používáme jazyk designu k tomu, abychom v našich projektech kombinovali ekologické, funkční a sociální aspekty. Pro vyjádření a zprostředkování představ používáme naše profesní nástroje v různých měřítcích.
      Přestože to není podmínkou k zápisu, podporujeme České studenty v používání angličtiny jako projekčního jazyka.

     2. vedoucí atelieru: Dipl. Ing. Till Rehwaldt, till.rehwaldt@rehwaldt.de

      asistent: Ing. arch. Klára Třicátníková, tricatnikova.k@seznam.cz

      
      1. 01/01

      assignments summer 2017/18

      
      1. 01/10

      práce studentů atelieru

      1. David Jánský - kasárna Karlín
      2. Radka Komrsová - kasárna Karlín
      3. Xavier Nicolau - olejna Lovosice
      4. Petr Stojaník - Havraní ostrov Lovosice
      5. Jan Trpkoš - olejna Lovosice
      6. Hana Veštšíková - Havraní ostrov Lovosice
      7. Gabriela Zámborská - Havraní ostrov Lovosice
      8. Háta Enochová - Havraní ostrov Lovosice
      9. Veronika Stehlíková - Havraní ostrov Lovosice
      10. Martin Kůra - olejna Lovosice

      David Jánský - kasárna Karlín

      

    
    


Please wait …