1. Ateliér Zavřel

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 745
     Pondělí 14:15 - 17:30
     Čtvrtek 14:15 - 17:30
     1. 01/01

     Zadání letního semestru 2017/18

    2. První schůzka Po 12. Únor 16:00 místnost ATELIER 745
     Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost ATELIER 745

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATOS
     2. ATBP
     PRAHA - LETNÁ | MAGGIE'S CENTER - místo komplexní podpory

     B)

     1. ATSS
     2. ATVZ
     PRAHA - SMÍCHOV | POLYFUNKČNÍ MĚSTSKÝ PALÁC
    3. Vernisáž výstavy atelierových prací ve Zdislavi

    4. workshop schody (ZS 2015/16): autor návrhu - Jakub Daniel, foto - Michal Bílek

     1. Odborný asistent

      Ing. arch. Robert Jelínek

      
     1. Spolupráce: studenti Doktorandského studia a nezávislí experti. Ateliér, který vznikl při příchodu děkana na fakultu, je založen na otevřeném přístupu ke studentovi a intenzivní práci na atraktivních zadáních. Smysl naší práce vidíme v hledání, nikoliv v aplikaci již známých řešení. Snažíme se studenty naučit teamové práci při zachování individuelní zodpovědnosti.

      Základní témata – nové formy bydlení ve městě, udržitelný vývoj v architektuře (sustainable architecture), integrální návrh veřejné stavby.Tato témata jsou vodítkem pro zadání projektů na různých úrovních. Lokality projektů hledáme v atraktivních územních s minulostí, nikoliv na zelené louce, pokud možno za účasti reálných investorů nebo obcí.

      Práce v ateliéru je vedena v následujícím trajektu: analýza úkolu – možnosti programu – základní myšlenka návrhu (koncept) – různé varianty rozpracování pro tentýž koncept – definitivní volba – rozpracování – závěrečná presentace.

      Během semestru je práce organizována ve dvoutýdenních krocích, které budou uzavírány společnou dílčí prezentací. Důraz bývá kladen na jasný koncept a volbu adekvátních prostředků k jeho realizaci. Závěrečná prezentace by neměla zastínit poctivou práci během vývoje projektu. Při hodnocení budou zváni externí odborníci tak, aby debata přesáhla omezení školy...

      Část projektů bude zpracována ve spolupráci s developery a se zahraničními institucemi, pokud možno v kombinaci s exkurzemi. Ateliér si klade za úkol zvát v průběhu projektu české i zahraniční externisty, kteří vnesou do práce netradiční problematiku.

      Přihlášky na Diplomní projekt budou brány v úvahu jen poté, kdy uchazeči předloží portfolio a seriozně připravené téma pro DP.

      

    
    


Please wait …