1. Ateliér Vavřín + Blaha

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 553
     Pondělí 14:15 - 17:30
     Čtvrtek 14:15 - 17:30
    2. Vedoucí ateliéru

     Ing. arch. Mikoláš Vavřín

     ing. arch. Jindřich Blaha

    3. První schůzka Po 12. Únor 12:10 místnost posluchárna 105, spol prezentace ateliérů, poté 16.00 v 553
     Druhá schůzka Po 19. Únor 13:00 místnost 553

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATU
     2. ATVZ
     3. ATV
     HAVLÍČKŮV BROD - ZAPOJENÍ ŘEKY SÁZAVY DO MĚSTA
     1. sazava uzemi JPG 6 MB

     B)

     1. ATVZ
     2. ATV
     HAVLÍČKŮV BROD - PARK, PARTER PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY
     1. lecebna uzemi JPG 5 MB

     C)

     1. ATU
     2. ATVZ
     3. ATV
     HAVLÍČKŮV BROD - PARTER AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA
     1. klaster uzemi JPG 4 MB

     E)

     1. ATU
     2. ATVZ
     3. ATV
     AREÁL STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD BUBENEČ
     1. cistirna uzemi JPG 6 MB
     Kapacita ateliéru je 24 studentů.
     1. 01/01

     LETÁK LS 2018

     1. 01/02

     NÁBŘEŽÍ SÁZAVY HAVLÍČKŮV BROD

     1. 01/02

     AREÁL PSYCHIATRIE HAVLÍČKŮV BROD

     1. 01/02

     AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER HAVLÍČKŮV BROD

     1. 01/02

     AREÁL STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD BUBENEČ

     1. 01/01

     WORKKSHOP ZS 2017 KRAJINOU PO STOPÁCH KARLA HYNKA MÁCHY

    4. Program ateliéru

     Atelier  Vavřín + Blaha – nový krajinářský atelier od roku 2017
     Universální vícevrstevnatý strukturální atelier, v němž se neodděluje krajinářská architektura od architektury, ale cílem je architektura s krajinou jako spojité, nedílné dílo naplněné duchem a v symbióze s planetou.
     Programem jsou urbanistické koncepce rehabilitace či utváření nových krajin se sídly, městy a obcemi.
     Ve veřejném prostoru rehabilitace historických či tvorba nových náměstí, parků, nábřeží, návsí, ulic a dalších témat.
     V architektonické tvorbě rehabilitace historických staveb či vytváření nových staveb včetně interiérů, zahrad, dvorů atd. 

     www.facebook.com/ateliervavrinblaha/

     iav.vavrin@gmail.com

     jindrichblaha@seznam.cz


    
    


Please wait …