1. Ateliér Streit – průmyslový design

      Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
      Místnost 402
     2. Ateliérová zadání

      A)

      1. AD1
      2. AD3
      3. AD4
      4. AD6
      
     1. Vedoucí ateliéru

     2. Odborný asistent

      
      

    
    


Please wait …