1. Ateliér Stempel & Beneš

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 752
     Pondělí 14:15 - 17:30
     Čtvrtek 8:00 - 11:15
     1. 1) Předně – za členy „pedagogického teamu“ považujeme i Jana Horu, Jiřího Mráze a Honzu Žemličku. Je důležité aby se architekt dokázal obklopovat špičkovými odborníky veškerých možných profesí – je to dobré pro realizaci dobrého domu a pro ztělesnění v počátcích pouze třeba šílené hypotetické vize něco absolutně nepostradatelného.

      2) O co nám jde?

      Počátečním impulsem pro dobrý „návrh“ nemůže být nikdy pouze schematické kopírování jakýchkoli existujících řešení. Vždy je nezbytné mít v sobě určitou komplexní představu o celku - k jejímuž vyjádření na počátku postačí jednoduchá skica, soubor obrázků, fotek, ten správný kámen na správném papíře .... důležitý je pocit, náhled celku ve své až příliš komplikované složitosti.

      Jak k tomu dospět?
      Postupnými kroky analytického hledání a racionálního zdůvodňování.

      A jak dál, pokud jsme již „svůj“ problém dobře uchopili?
      V dalších krocích rozpracovávání si budeme ověřovat jestliže to „naše“ uchopení bylo správné, a při každé komplikaci a složitosti budeme neustále ohledávat onen prvopočáteční tvůrčí náboj a budeme prověřovat – do jaké míry je nosný, kdy je ještě nosný a kdy budeme muset hledat jiný....

      Abychom v tomto procesu nezabloudili musíme vědět jaké informace potřebujeme, kde je hledat a od koho je získat – proto ten tak důležitý moment konzultací například s Honzou Žemličkou.

      3) Máme tedy zaručený „mustr“ nebo „styl“, který by měl být klíčem k úspěchu?

      Říkáme rozhodně ne – největší radost nám udělá, když si student sám (rádi eventuelně pomůžeme:-) najde vlastní přístup – a z práce má radost. Snažíme se v studentech objevit a respektovat to, co je pro jednoho každého vlastní a specifické – co stojí za to dále kultivovat

     2. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost 105 přednášková místnost - společná prezentace ateliérů
      Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:00 místnost 752

      Ateliérová zadání

      A)

      1. ATBS
      2. ATOS
      3. ATZBP
      4. ATSS
      5. ATVZ
      6. ATV
      7. DSN
      8. DP
      Nové objekty v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze (návštěvnické centrum, bytový dům, školka, skleníky apod.)
      Výběr studentů proběhne ihned po ukončení společné prezentace - portfolia ssebou
     3. Spolupracovníci

      Ing. Miloslav Smutek

      Ing. Jiří Mráz

      Ing. Jan Žemlička

      

      1. 01/08

      Prezentace s Josefem Pleskotem

      1. Atelier Stempel&Beneš
      2. Představovaní jednotlivých prací studenty
      3. Mezi hosty je Doc. Ševčík
      4. Nechybí samozřejmě ani Ing. Mráz, Ing. Hora
      5. Představovaní jednotlivých prací studenty
      6. Josef Pleskot hodnotí práci studentů
      7. Zodpovědný přístup architekta Pleskota
      8. Josef Pleskot hovoří i naslouchá

      Atelier Stempel&Beneš

      1. 01/18

      Ze života ateliéru

      1. Výlet do Drážďan
      2. Prezentace s D. Vávrou
      3. Výstava v Maďarském kulturním centru
      4. Prezentace s J.Eislerem
      5. Prezentace s J.Wertigem (A69)
      6. Prezentace s City Work architects
      7. Prezentace s D.Vávrou
      8. Výstava na univerzitě v Budapešti
      9. Hodnocení ateliérů
      10. Výlet po rodinných domech
      11. Výlet do Budapešti
      12. Výlet do Budapešti
      13. Výlet do Budapešti
      14. Výlet po vinařstvích na Moravě
      15. Výlet po vinařstvích v Rakousku
      16. Výlet po rodinných domech
      17. Výlet po rodinných domech
      18. Výlet po rodinných domech

      Výlet do Drážďan

      1. 01/29

      Vybrané projekty

      1. Zuzana Retterová
      2. Petra Fišerová
      3. Tomáš Hanus
      4. David Dvořák
      5. David Dvořák
      6. Jakub Heidler
      7. Jan Říčný
      8. Jan Šrámek
      9. Jiří Vincenc
      10. Jiří Vincenc
      11. Kamil Štajgl
      12. Kristýna Zámostná
      13. Lukáš Turek
      14. magda Zapletalová
      15. Marcel Šípka
      16. Marek Protiva
      17. Mária Ralbovská
      18. Marika Dumková
      19. Martin Špičák
      20. Matěj Zahatňanský
      21. Matúš Pastorok
      22. Míša Štolcová
      23. Ondřej Mohyla
      24. Patrik Uchál
      25. Peter Koban
      26. Petra Holubová
      27. Tadeáš Říha
      28. Vojtěch Hasalík
      29. Jan Tesař

      Zuzana Retterová

      

    
    


Please wait …