1. Ateliér Sitta

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
    2. Atelier with focus on public space and cultural landscape

    3. Mezinárodní prostředí ateliéru je tradičně tvořeno zahraničními i českými studenty. Povzbuzujeme studenty k tomu, aby při tvorbě ateliérových projektů používali anglický jazyk. Komunikace v něm však není podmínkou pro přijetí.

     This atelier embraces the man-made environment in its complexity. We are not object oriented. The approach can be characterized as holistic, encompassing many disciplines: urbanism, architecture, landscape architecture and art. It is especially architecture that can play a rejuvenating role in the design of our environment. We invite all curious students who are concerned with the future and not content with the status quo. In our atelier we will investigate a whole range of possibilities with the main agenda being the search for the unexpected.

     1. Vedoucí ateliéru

      Ing. Vladimír Sitta

       

     2. Asistent

      Ing. arch. Vít Rýpar

     3. První schůzka Út 13. Únor 14:00 místnost 605
      Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:00 místnost 605

      Ateliérová zadání

      A)

      1. ATVZ
      2. ATV
      Land-Art-Generator-Initiative Award LAGI 2018

      B)

      1. ATVZ
      2. ATV
      Studie odpočívadla pro dálnici D1

      C)

      1. ATVZ
      2. ATRN
      3. ATV
      Chomutov – park na experimentálním sídlišti – i pro krajináře!

      D)

      1. ATVZ
      2. ATV
      Chomutov – park na experimentálním sídlišti – i pro krajináře!

      E)

      1. ATVZ
      2. ATV
      Chomutov – lanovka na vrch Strážiště

      F)

      1. ATVZ
      2. ATRN
      3. ATV
      Krupka – Revitalizace sadu s tvrzí a koupalištěm a centrum obce

      G)

      1. ATU
      2. ATVZ
      3. ATV
      Ruzyně – urbanisticko-krajinářská studie areálu výzkumného ústavu rostlinné výroby – i pro krajináře!
      Realizační ateliér ATRN je možné zpracovat v našem ateliéru pouze na základě studie zhotovené rovněž u nás.
     4. Poznámka:

      Doporučujeme, aby noví zájemci o studium v tomto ateliéru zaslali či zapůjčili svá portfolia v den konání první schůzky.

      Přednost při výběru budou mít ti studenti, kteří nebudou paralelně pracovat na projektech v jiných ateliérech.

     5. Atelier Team: Vladimír Sitta + Vít Rýpar
      Professional Background Reference: www.terragram.com.au
      Alternative Email: vladimir.sitta@terragram.com.au

      
      1. 01/01

       

      1. 01/01

       

      1. 01/01

       

      1. 01/01

       

      1. 01/01

       

      1. 01/01

       

      

    
    


Please wait …