1. Ateliér Sedlák

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 701
     Pondělí 14:15 - 17:30
     Čtvrtek 14:15 - 17:30

    2. Praha - téma I.: Co by mohlo/mělo být jinak?; Praha - téma II.: "Ecce civitas" - založení nového Nového Města

     1. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost 105 Posluchárna Kotěra, společná prezentace ústavů navrhování, následuje schůzka v atelieru č.701
      Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 701

      Ateliérová zadání

      A)

      1. ATOS
      2. ATSS
      3. ATU
      4. ATVZ
      Praha - téma I. "Co by mohlo/mělo být jinak?"

      B)

      1. ATOS
      2. ATSS
      3. ATU
      4. ATVZ
      Praha - téma II. "Ecce civitas" - Založení nového Nového Města
      Praha - téma I. - Je úkolem, jenž v kontextu 270. výročí vzniku Nolli plánu a 40. výročí vzniku významného projektu "Roma intterrota" volně navazuje vizí budoucí podoby individuálně vybraných částí města, jeho veřejných staveb a prostorů. Praha - téma II je lokátorskou úlohou směřující ke vzniku nové komplexní pražské čtvrti, města
      
     1. Ateliér nabízí všechny typy zadání (urbanismus, soubor staveb, architektonický projekt, interiér, volné zadání), ve snaze umožnit pochopení vztahu jednotlivých měřítek a typů úkolů. Větší počet zadání tvoří vždy tématický celek (společná lokalita, nebo propojující jednotné téma). Vertikální atelier umožňuje proniknout hlouběji i do problematiky přesahující téma individuálního projektu. Práce je společně diskutována na třech povinných presentacích, z nichž jedna probíhá pravidelně jako výjezdní (Kruh u Jilemnice). Je kladen důraz na kontextuální pojetí (prostorové i časové), k tomu je požadována analýza míst, která jsou společně navštěvována. Zadání odrážejí aktuální nebo perspektivní potřeby řešených lokalit. Převážně se zabývají pražskou problematikou, jednotlivými „letokruhy“ města (historicky cenná místa, čtvrti 19. a 20. století, sídlištní prostředí, okolí města a jeho krajina). Zadání interiérových projektů obvykle souvisejí s obnovováním zaniklých prostorů, (literární kavárny, bývalá kina, průmyslové stavby). Součástí výuky jsou široce pojaté výklady ke zvolenému tématu nebo o metodice zpracování projektů i konzultace přizvaných odborníků. Ateliér navštěvují i zahraniční studenti, výuka probíhá též ve francouzštině a angličtině. Ateliér spolupracuje v rámci výměn i s některými zahraničními školami a jejich studenty formou workshopů.

      

    
    


Please wait …