1. Ateliér Plicka

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 645
     Pondělí 14:00 - 17:30
     Čtvrtek 14:00 - 18:00
     1. 01/02

     Zadání ATU, ATVZ, ATV - Jižní Město Reloaded..

    2. Zadání ateliéru pro letní semestr 2018

     urbanismus: Stvoření města (Jižní Město reloaded)

     ATU, ATV, ATVZ

     - jih Prahy je ve stavu a rozloze jako před padesáti lety (1968), kdy se začínalo projektovat a posléze stavět Jižní Město – ve výsledku neúspěšný pokus o realizaci ideálního města budoucnosti (Etarea)

     - první etapa našeho ateliérového projektu začíná dnes (2018), s dnešními znalostmi, možnostmi a představami o (ideálním) městě a způsobu života v něm

     - postupně tři etapy rozvoje města: vždy po presentaci výsledků předchozí etapy bude sděleno zadání následující etapy

     - (předpokládaný) výsledek: jak by vypadalo Jižní Město, kdyby bylo postupně postaveno s tím, co dnes o stavbě měst víme a co od města a života v něm očekáváme

     - budeme projektovat budoucnost naší minulosti

     - a víme opravdu, co od města očekáváme?

     - a dovedeme ještě ve městech bydlet? a tedy je i projektovat?

     Architektura: Vinohradský trojúhelník _ Orionka

     ATBS, ATOS, ATZBP, ATSS, ATV, ATVZ

     - řešené území: trojúhelník vymezený ulicemi Korunní, Benešovská a Hradešínská, třemi veřejnými prostranstvími různého charakteru a užívání

     - lokalita na rozhraní dvou různých struktur městské zástavby: tradiční vinohradské blokové zástavby bytových domů, doplněné novou bytovou výstavbou, a historické vilové zástavby, tvořené poměrně velkými (činžovními) vilami

     - zadání předpokládá vymístění stávající již dožilé zástavby

     - návrh prověří stavební program: bydlení / dům s pečovatelskou službou / městská vybavenost / … - s respektem ke zmíněným různým charakterům prostřední

    3. První schůzka Po 12. Únor 16:00 místnost po skončení prezentací 645
     Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:00 místnost 645

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATU
     2. ATVZ
     3. ATV
     Jižní Město - reloaded...
     1. zadání aps2018 PDF 4 MB

     B)

     1. ATBS
     2. ATOS
     3. ATZBP
     4. ATSS
     5. ATVZ
     6. ATV
     Orionka - Vinohradský trojúhelník
     1. Odborní asistenti

      Ing. arch. Matyáš Sedlák

     2. Ateliér zahrnuje urbanistické úlohy (územně plánovací témata z Prahy, revitalizace sídlišť, program obnovy venkova), architektonické studie souborů staveb i jednotlivých objektů (stavby obchodní, kancelářské, kulturní – zejména divadla, a obytné, včetně revitalizace panelových domů) a studie interiérů. Důraz je kladen na uvědomování si kontextu, na nedělitelnost uvažování o vlastní stavbě a urbanistických souvislostech a naopak. Jako konzultanti spolupracují na jednotlivých projektech externí specialisté, případně přizvaní odborníci z praxe, nahrazující u projektu konkrétního klienta. Pro zahraniční studenty probíhá výuka v angličtině.

      
      

    
    


Please wait …