1. Ateliér Maier

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 650, 651
     Pondělí 14:15 - 17:30
     Čtvrtek 8:00 - 11:15
    2. Atelierová zadání porzim 2015

     1. První schůzka St 27. Září 10:00 místnost 650
      Druhá schůzka Po 02. Říjen 15:00 místnost 650

      Ateliérová zadání

      A)

      1. ATU
      2. ATVZ
      3. ATRN
      4. ATV
      VSTUPNÍ BRÁNY do... ...ČR - Letiště Václava Havla, ...PRAHY - Hlavní nádraží, ...DEJVIC - Vítězné náměstí, ...NOVÉHO MĚSTA - centrum Milovic
      1. maier_ZS201718_CZ PDF 231 KB

      B)

      1. ATVZ
      Územní plán MNICHOVO HRADIŠTĚ (ve spolupráci s městem a městským architektem)
     2. Standardní obsah atelieru (aplikuje přiměřeně se na ateliérové práce AT-SS, AT-U, AT-VZ, AT-V):

      Analytická fáze – práce s informacemi

      • širší vztahy
      • fyzický prostor a jeho vnímání
      • funkční plochy a toky
      • analýza SWOT
      • problémová mapa

      Koncepční fáze

      • vize
      • funkce, systém prostorů, zrnitost
      • pracovní model

      Návrhová fáze

      • širší vztahy osvětlující vnější vazby řešeného území, jeho pozici v kontextu města nebo regionu
      • půdorysy s vyznačením funkčního využití
      • půdorysy s vyznačením prostorového uspořádání
      • celkové řezy nebo řezopohledy osvětlující výškové řešení, zpravidla v měřítku o stupeň až dva podrobnějším nežli půdorysy (například pokud jsou půdorysy 1:2000, řezy by měly být 1:1000 nebo 1:500)
      • vizualizace celku, zpravidla z ptačí perspektivy (může být i axonometrie)
      • několik vizualizací hlavních veřejných prostranství, zpravidla z normálního horizontu
      • dopravní řešení – vedení pěší dopravy, kategorizace a profil vozovek pozemních komunikací, trasování a zařízení veřejné dopravy, řešení dopravy v klidu
      • postup realizace návrhu – schémata jednotlivých fází
      • textový doprovod osvětlující principy návrhu – buď jako součást grafické části (doporučeno) nebo samostatně
      • jako součást výstupu se požaduje pracovní model a doporučen je finální model – zejména v případě, že na řešení úlohy spolupracuje více studentů 
      

    
    


Please wait …