1. Ateliér Krátký

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 704
     Pondělí 14:15 - 17:30
     Čtvrtek 15:00 - 18:00
     1. První schůzka Út 13. Únor 13:00 místnost posluchárna 105
      Druhá schůzka Po 19. Únor 16:00 místnost 704

      Ateliérová zadání

      A)

      1. ATOS
      2. ATZBP
      3. ATSS
      4. ATVZ
      5. ATV
      POD NUSELSKÝM MOSTEM | UNDER NUSELSKY BRIDGE ZADÁNÍ BUDE ŘEŠIT KOMPLXENÍ MĚSTSKÝ PROSTOR POD NUSELSKÝM MOSTEM. OČEKÁVÁME DVĚ VECI: 1. ANALYZOVAT A AKTIVOVAT STÁVAJÍCÍ PARKOVÍŠTĚ ARCHITEKTONÍCKÝMI NEBO/A KRAJINÁŘKÝMI METODAMI,COŽ BY MĚL PŘINÉST .NOVÝ URBANISTICKÝ KONCEPT 2. VÝTVOŘIT ALTERNATIVNÍ PĚŠÍ PRVEK MEZI PARKEM FOLIMANKA A STANICÍ VYŠEHRAD. TYTO DVA ÚKOLY MUŽOU BÝT ŘEŠENY SPOLEČNĚ NEBO ODDĚLENĚ.
      1. ATELIER_KRATKY-MARQUES JPG 3 MB
     2. Práce v ateliéru je většinou zaměřena na zpracovávání konkrétních zadání nebo aktuálních studentských soutěží. Systém vertikálních atelierů ovlivňuje počet i složitost zadání. Zpravidla jsou zadávána dvě témata, rozlišená mírou obtížnosti. Zabýváme se vesměs stavbami pro bydlení, práci, kulturu a často církevními stavbami. Někdy hledáme vhodné využití a formu pro určitou část města, krajiny…místa, která se obtížně zastavují konvenčním způsobem nebo těžko hledají využití. V průběhu semestru bývají dvě prezentace za účasti hostujících architektů, kdy jsou mapovány a komentovány jednotlivé fáze projektu. Do atelieru se pravidelně hlásí vysoké procento zahraničních studentů, výuka probíhá v angličtině. Výměně názorů dochází k zajímavému vzájemnému ovlivňování, vzniká různorodý výsledek reprezentující rozdílná kulturní zázemí.
      

    
    


Please wait …