1. Ateliér Koucký

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 551
     Pondělí 14:00 - 17:30
     Čtvrtek 14:00 - 17:30
    2. První schůzka Po 12. Únor 15:00 místnost 551
     Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 551

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATBS
     2. ATOS
     3. ATZBP
     4. ATBP
     5. ATSS
     6. ATU
     7. ATVZ
     8. ATV
     9. DSN
     10. DP
     11. ATBPD
     Nové bulváry pro 21. století/ Soubor staveb v nových čtvrtích Prahy/ Občanská stavba- nová škola pro Vysočany/ Nový bulvár pro 21. století z Dejvic na letiště/
     1. atelierové zadání JPG 6 MB
     1. 01/01

      

    3. První schůzka Út 26. Září 13:30 místnost posluchárna 105/ po prezentaci Atelier 551, 5.patro
     Druhá schůzka Po 02. Říjen 14:00 místnost Atelier 1+xx, 551, 5.patro

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATOS
     2. ATSS
     3. ATU
     4. ATVZ
     5. ATV
     6. DSN
     7. DP
     Praha - Potenciál města - doplňování městských čtvrtí, nové mosty, městské třídy a bulváry / Těšnov Nová budova Muzea hl.m. Prahy- expozice o vývoji Prahy/ Ateliér pracuje na principu společných konzultací – presentací, kdy studenti obhajují své návrhy v průběhu celého semestru. Jednotlivá zadání jsou v rámci lokality rozdílná a kopírují potřeby studentů dle učebního plánu. Zajímají nás nejaktuálnější výzvy města. Možnost doplňování historických vrstev prostředky současné architektury. Portfólio je při výběru studentů výhodou. Další informace Eva Červinková
     1. Atelier_ZS_red_a JPG 6 MB
      1. 01/11

       

      
      1. 01/01

      ZIMNÍ SEMESTR 2017/18

     1. Ateliér pracuje na principu společných konzultací – presentací, kdy studenti obhajují své návrhy v průběhu celého semestru.  Jednotlivá zadání jsou rozdílná a kopírují potřeby studentů dle učebního plánu. Důležitý je vždy způsob uvažování a směrování diskuse k nejaktuálnějším problémům současné architektury. Ideálním výsledkem jsou suverénní jednotlivé práce, které tvoří jednotný celek. Nedílnou součástí práce v ateliéru je profesionální presentování současnými technickými prostředky a obhajoba architektonického návrhu. Vzhledem k úzké spolupráci ateliéru se špičkovými teoretiky a architekty získávají studenti jedinečnou zpětnou vazbu své práce. Ateliér pravidelně publikuje práce v odborném tisku, uspořádal samostatnou výstavu prací (Teplice 2004). V letech 1998-2006 získal pět nominací ateliéru, šest nominací studentského projektu a dvě ocenění v soutěži Olověný Dušan.    

      V atelieru se klade důraz na celostní znalost studenta, od hledání potenciálu českých měst (Plzeň, Praha), přes  vnímání urbanistických souvislostí městských čtvrtí (Bubny) až po návrhy jednotlivých domů do samotné tkáně města. Zvláštní důraz je kladen na propojení městských čtvrtí mosty, doplnění "jizev" města, akcentování městských tříd a bulvárů, zkvalitňování městského prostředí při vědomí všech souvislostí.

      
      1. 01/21

      Atelier 551 Sedm Statečných - sedm nových pražských čtvrtí

      
      1. 01/03

      Rozhovor 15.7.2016

      1. 01/25

      LETNÍ SEMESTR 2016/17

      
      1. 01/03

       

      1. 01/12

       

      1. 01/05

       

      
      1. 01/63

      ateliér 551_3 týdny nonstop

      
     1. ateliér získal ocenění v soutěži Olověný Dušan_letní semestr 2010/2011

      1. letní olověný dušan (foto Zdeňka Havlová)

      letní olověný dušan (foto Zdeňka Havlová)

      

    
    


Please wait …