1. 01/01

      

     1. 01/06

      

    1. První schůzka Čt 15. Únor 14:15 místnost 648
     Druhá schůzka Po 19. Únor 14:15 místnost 648

     Ateliérová zadání

     The Brief: The former sugar plant territory and the area of Černý kůň (Black Horse) - two areas proposed by Prague Metropolitan plan as areas of transformation and their areas of interest. They need to find new identity. We will develop urban strategies of future progress in various scales and detail. The outputs may vary from large scale visons of the whole part of the city to urban studies or regulation plans, both urban design-spatial plannig and landscape design. We will explore different aproaches, according to particular students demands and desire. The topic, but slightly different assignment, will be elaborated in collaboration with another studio from CTU and with studio of Giuseppe Cinà from Politecnico di Torino & Università di Torino. Joint workshop of the students and tutors of these three studios will take place from April 4th - 8th in Prague.
     1. 01/06

      

     1. 01/01

      

    2. Cukrovar Modřany a Černý Kůň - dvě transformační území v Praze a jejich spádové území. Potřebují nalézt novou identitu. Vedle hledání urbanisticko-krajinářského konceptu budeme prověřovat umístění staveb prakticky jakéhokoliv typologického druhu a rozsahu - každý si tedy může vybrat své zadání podle potřeby a spolupracovat na návrhu stavby v detailu území. Pozornost budeme věnovat zejména jednomu aktuálnímu typologickému druhu: asistovanému komunitnímu bydlení pro staré občany.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    3. O to se pokusíme ve spolupráci s atelierem Giuseppe Cinà z Politecnico di Torino & Università di Torino a atelierem Jiřího Klokočky a Jany Zdráhalové.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    4. Společný workshop studentů všech tří atelierů a IPR Praha proběhne 4. - 8. dubna v Praze.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    5. První schůzka Po 12. Únor 14:50 místnost 105 Kotěra–poté v 15:45 schůzka a přihlašování do atelieru 648
     Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:15 místnost 648

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATBS
     2. ATOS
     3. ATZBP
     4. ATSS
     5. ATU
     6. ATVZ
     7. ATV
     8. DSN
     9. DP
     Cukrovar + Černý Kůň v Praze

     B)

     1. ATBS
     2. ATOS
     3. ATZBP
     4. ATSS
     5. ATVZ
     6. ATV
     7. DSN
     Asistované komunitní bydlení pro staré občany
    6. Ateliér Kolařík

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 648
     Pondělí 14:15 - 17:30
     Čtvrtek 14:15 - 17:30
    7. Odborný asistent

     1. Ing. arch. Lada Kolaříková
    8. Doktorandi atelieru

     Ing.arch. Kateřina Blahutová

     Ing. arch. Lea Dostálová

     Ing.arch. Veronika Kommová

     Ing.arch. Tomáš Zdvihal

    9. Předchozí zadání atelieru

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     1. 01/01

      

    10. Pražská tržnice v Holešovicích je specifická a čiperná. Pokusíme se nalézt způsob, jak tento potenciál využít pro to, aby se stala prostředím pro bydlení i žití. Osnovu dnešních objektů budeme doplňovat stavbami pro bydlení. Budeme hledat způsoby, jak pro bydlení a další vhodné funkce využít již existující objekty. Budeme hledat možnosti, jak nabídnout bydlení, které zároveň umožní v bezprostřední okolí zahradničit, nakupovat, pracovat, využívat služby a vybavenost, krátkodobě se rekreovat. Budeme hledat cestu, jak vytvořit harmonické prostředí, v němž bude příjemné bydlet a zároveň sem zajít na návštěvu. Takové, které bude prospívat čtvrti, na jejímž území se nachází.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     1. 01/01

      

    11. Šance navrhnout a realizovat site specific objekt v rámci připravovaného Landscape festivalu Praha 2018. Jsme kurátory jeho části – Ostrova Štvanice. Základem konceptu bude lineární stopa soutěžního návrhu naší kanceláře RKAW v měřítku 1:1. S ohledem na potřeby realizace a doposud zajištěnou podporu bude východiskem materiálového řešení dřevo ve všech jeho stádiích: semínko, mladý stromek, části vzrostlého stromu (kmeny, větve), kůra, plody, až po dřevo různě zpracované (řezivo, dřevovláknité desky, atd.). Nejsou ale vyloučeny ani jakékoliv další prostředky. Projekt bude zpracováván ve spolupráci se studenty ARCHIP a studenty Atelieru výtvarné tvorby doc. ak. soch. Aleše Hnízdila z Katedry agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Konzultovat budeme s dalšími umělci a divadelníky Vily Štvanice, kteří se na přípravě a průběhu Lanscape festivalu budou podílet. V zimním semestru projdeme cestu od návrhu k dokumentaci pro provedení, v letním semestru její robustnost ověříme realizací vlastními silami. Předpokládáme, že konzultace budou probíhat přednostně v angličtině.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    12. Autonomnímu kusu města, vykazujícímu znaky autismu, se pokusíme ponechat identitu a vytvořit z něj prostředí, které by mohlo být součástí města, na jehož území leží. Trochu punkový koncert. Na začátku. Pak takový, jaký jej uděláme sami–rock, ambient, blues, RnB, hip hop, classic, reggae, electronica, ... Pracovat budeme v měřítcích domů, bloků, lokalit; v kategoriích staveb různých typologií, veřejného prostoru, infrastruktury.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    13. Paralelní zadání s atelierem Jiřího Klokočky a Jany Zdráhalové. První prezentace obou atelierů proběhnou společně v uvedený čas.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     1. 01/08

      

    14. Architekt města se na nás obrátil s žádostí: "V centrální části Nádražní ulice v Semilech je záměrem vytvořit náměstí nazvané po slavném rodákovi. Celá Nádražní ulice od budoucí okružní křižovatky u soudu (západní část) až po most přes Jizeru (východní část) potřebuje dostat novou identitu. V minulosti byly nějaké studie pořízeny, ale jsou vesměs nepoužitelné. Řešený prostor nazýváme takovým městským bulvárem a součástí řešení by mělo být i rozšíření mostu resp. asi lávka vedle stávající konstrukce kvůli KSSLK. Představuji si to tak, že začátkem práce by byl pro studenty uspořádán v Semilech workshop za přispění města, kdy by proběhla analýza a formulace zadání a pak by během semestru byly návrhy vypracovány."

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    15. Šance vytvořit prostředí s integrovanými městskými funkcemi a navrhnout podobu jednotlivých staveb: bydlení různých typů, vybavenosti, staveb dalších vhodných typologií a forem. Definovat urbanistické souvislosti a koncipovat způsob zastavění navazujícího území v případě urbanistických úloh. Pracovat budeme formou konzultací a workshopů. Konzultovat budeme se zástupci města a občany, jim budeme také prezentovat výsledky práce.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     1. 01/03

      

    16. Hledání zdrojového kódu lokality–Rohanské nábřeží. Zkusíme odhalit, na jakých pravidlech byl vystavěn Karlín, obě Invalidovny. Zmapujeme fascinující proměny území někdejšího pražského radního a tesařského mistra Josefa Rohana. Povedeme úvahy o tom, jak by se tyto naplavené vrstvy mohly dát využít pro vrstvu zatím poslední–koncept zástavby lokality Rohanské nábřeží, jak ji vymezuje Koncept odůvodnění Metropolitního plánu Prahy. Úvaha nad nově vznikající čtvrtí v prostředí kompaktního města. Šance, jakých bylo, je a vždy bude poskrovnu. Vzácná. Představení tématu, scénáře semestru v uvedených časech.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    17. Blok. Prověřovaný po staletí, představuje v kontextu urbánního korpusu kteréhokoliv města jistotu, oporu pro rozvoj, pojistku proti základní chybě. Vybrali jsme čtyři, které čeká doplnění. Budeme hledat způsoby jejich využití a zastavění takové, aby základní potenciál bloku přenejmenším využily, přinejlepším naznačily možnosti jeho rozvoje. S ohledem na to, jak se na potřeby obyvatel měst díváme v dnešní době. S ohledem na to, jaké jsou v tomto konkrétním případě. S ohledem na vše, co shledáme zohlednění hodné.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    18. Hra. Hřiště je vymezené, pravidla jsou dána. Kvalita hry a její výsledek jsou pouze na nás.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    19. "Provedený experiment, uchová-li se dokumentace jeho průběhu a jeho výsledek, neztrácí ve vědě hodnotu, i když jeho čas minul. Lze se k němu kdykoliv vrátit na úrovni aktuálního poznání, ověřit jej, nově interpretovat a znovu rozhodnout, ukázal-li slepou uličku, nebo další cestu." CZUMALO, Vladimír. Sídliště jako experiment. In ZIKMUND-LENDER, Ladislav (ed.) Experimentální sídliště Invalidovna. Národní památkový ústav, 2014. ISBN 978-80-7480-013-9

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

    20. A nás bude zajímat: Minul jeho čas?, –pokud ne, co s tím a jak?–pokud ano, co s tím a jak? V každém případě, co představuje hodnoty tohoto ojedinělého experimentu z pohledu jeho budoucnosti. A zda/jak je možné tyto hodnoty podpořit a rozvinout tak, aby se uplatnily i v jeho dalším užívání.

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

      
      
      
      1. 01/08

      DVA ODSTÍNY PRAHY - odevzdávky ZS 2014

      1. 01/36

      DVA ODSTÍNY PRAHY - (emo)modely ze zimního semestru 2013/14

      
      
      

    
    


Please wait …