1. Ateliér Kohout – Tichý

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 550
     Po 14:15 - 18:00 (22:00) h., Čt 14:15 - 18:00 h.
    2. První schůzka Po 12. Únor 11:00 místnost 105 (následně 550)
     Druhá schůzka Čt 15. Únor 10:00 místnost 550

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATOS
     2. ATZBP
     3. ATBP
     4. ATU
     5. ATVZ
     6. ATRN
     7. ATV
     8. DSN
     9. DP
     Havlíčkův Brod - potenciál urbanistického rozvoje města
     1. 01/01

      

     1. VE STŘEDU 1.2.2017 SE KONALA VERNISÁŽ PROJEKTŮ SPOLEČNÉHO ZADÁNÍ PĚTI ATELIÉRŮ ŘEŠENÍ DOLNÍHO CENTRA BRNA

     2. Obecné principy a cíle atelieru:

      • základním kritériem úspěšného návrhu je, že přináší RADOST (tvůrci i příjemci) 
      • naše metoda spočívá ve vytvoření společenského konceptu, který se prostřednictvím úvah o místě, o technologii a o ostatních "danostech" přetavuje přes fázi prostorového a výtvarného konceptu do podoby konkrétního návrhu
      • atelier je zaměřen na stavby spojené s různým typem „obývání“, důraz je kladen na pochopení kulturních podmínek, urbanistických souvislostí a sociálních vazeb, podporujících společenství popřípadě vznik společného bydlení 
      • součástí výuky atelieru jsou i přednášky k danému tématu, exkurze po stávajících i vznikajících stavbách a víkendový workshop 

      Předmět hodnocení:

      • každý student je hodnocen za svou práci a přístup k ní v průběhu celého semestru
      • klasifikovaný zápočet je zapisován po skončení a vyhodnocení prezentace ateliérových projektů, výsledná známka je ovlivněna průběžným hodnocením všech požadovaných činností a výstupů (vypracování jednotlivých analýz, ateliérový projekt, grafika odevzdaných výkresů, model, prezentace, a hodnocení práce v průběhu semestru) 
      1. 01/01

      Ateliérový workshop v zimním semestru 2017-2018 se odehrál na radnici v Pardubicích. Tématem řešení studentských projektů byla lokalita Husovy ulice a Mlýnský ostrov.

      1. 01/01

      Ateliérový workshop v letním semestru 2016-2017 se odehrál v Benešově. Tématem řešení studentských projektů byl urbanistický rozvoj Benešova.

      1. 01/01

      Ateliérový workshop v zimním semestru 2016-2017 se odehrál ve školském zařízení environmentálního vzdělávání Lipka v Brně. Tématem řešení studentských projektů byl návrh převážně bytových domů do blokového systému na podkladu urbanistického návrhu rozvoje centra Brna UNIT architekti

      1. 01/03

      Výstava studentských projektů letního semestru 2016 se tentokrát odehrála ve veřejném prostoru OC DBK na Budějovické, kde měli kolemjdoucí možnost prezentované návrhy nejen vidět, ale také v anketě MČ P4 i okomentovat.

      1. 01/03

      Výstava projektů udržitelného bydlení blokové zástavby pražského Smíchova byla vypracována studenty sedmi atelierů podle urbanistického návrhu Atelieru 69. Společný model více jak 100 obytných domů měřil cca 25 metrů. Vystaven byl na mezinárodní konferenci OSN o bydlení European Habitat, kde reprezentoval naši fakultu.

      1. 01/02

      Ateliérový workshop v letním semestru 2015-2016 se odehrál v budově České spořitelny na Budějovickém náměstí v Praze. Tématem řešení studentských projektů byl návrh urbanistické koncepce rozvoje lokality Budějovická ve třech měřítkových úrovních. Třídenní workshop byl zakončen malou prezentací připravených konceptů.

      

    
    


Please wait …