1. Ateliér Karel - design

      Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
      Místnost 505
      Pondělí 13.30 - 18.00
      Čtvrtek 13:30 - 18:00
     2. ATELIER KAREL / ŠAFAŘÍK

      THE MAIN CONCEPT EMERGED FROM COOPERATION OF TWO PECULIAR ARTISTS - PROFESSOR MARIÁN KAREL AND JOSEF ŠAFAŘÍK.

      THE GOAL OF THE STUDIO IS TO PRODUCE FLEXIBLE, COMPLEXLY EDUCATED STUDENTS. STUDENTS THAT CAN EASILY MANAGE TODAY'S “NEW” TECHNOLOGIES AND ARE ABLE TO FILL THE GAP IN CURRENT EMPLOYMENT MARKET. TE STUDIO IS HIGHLY FOCUSED ON COOPERATION WITH OTHER FACULTIES OF CTU, SUCH AS FEL. STUDENT IS GUIDED AND REQUIRED TOPRODUCE FUNCTIONAL PROTOTYPES. IN COOPERATION WITH KPGI, FEL CTU(HCI), IIM FEL CTU AND VLADIMÍR SOUKENKA STUDIO, SEVERAL OUTSTANDING PROJECTS WERE REALIZED. FOR EXAMPLE: EXPO 15, KANÁRCI (DUST PARTICLES DETECTOR), TANGIBLE HEAT MAP, MULTIMEDIA GUIDE MAP FOR IIM, PRAŽSKÉ JARO (VIDEOMAPPING FOR A CLASSICAL MUSIC FESTIVAL) OR BREATH FRIEND.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      KONCEPCE VYCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLUPRÁCE SVÉBYTNÝCH VÝTVARNÍKŮ PROFESORA MARIÁNA KARLA A JOSEFA ŠAFAŘÍKA.

      CÍLEM STUDIA V ATELIERU JE PŘÍPRAVA FLEXIBILNÍCH A KOMPLEXNĚ VZDĚLANÝCH DESIGNÉRŮ, SPECIALISTŮ, KTEŘÍ SE ORIENTUJÍ V PODMÍNKÁCH DNEŠNÍCH „NOVÝCH“ TECHNOLOGIÍ A MÉDIÍ A JSOU SCHOPNI ZAPLNIT MEZERU NA SOUČASNÉM PROFESNÍM TRHU. PODSTATNÝM ASPEKTEM, NA KTERÝ SE ATELIER KAREL ZAMĚŘUJE JE MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE A PARTICIPACE NA REÁLNÝCH PROJEKTECH FEL A OSTATNÍCH FAKULT ČVUT. STUDENT JE VEDEN K REALIZACI FUNKČNÍHO PROTOTYPU. VE SPOLUPRÁCI S KPGI FELČVUT(HCI), IIM FELČVUT A ATELIÉREM VLADIMÍRASOUKENKY ZDE BYLA REALIZOVÁNA ŘADA VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ (EXPO 15, KANÁREK, TANGIBLE HEAT MAP,MULTIMEDIÁLNÍ NAVIGACE NA INSTITUT INTERMÉDIÍ, PRAŽSKÉ JARO, BREATH FRIEND…)

     3. Kapacita ateliéru je již naplněna

      Ateliérová zadání

      B)

      1. AD2
      2. AD5
      Světlo jako Fenomén
      1. zadání AK-LS18 PDF 246 KB

      C)

      1. AD2
      2. AD5
      Hra
      1. AK/zadání_LS18 PDF 246 KB
      
      1. 01/01

       

      
      
      1. 01/16

      AK_Klauzury ZS16_mísa a organizování prostoru,věcí a vzpomínek

      1. Anna Seho_ateler Karel_ZS16
      2. Anna Seho_ateler Karel_ZS16
      3. ateler Karel_ZS16
      4. BcA. Monika Fišerová
      5. BcA.josef Tomšej_ateler Karel_ZS16
      6. Daniela Mojžíšová_ateler Karel_ZS16
      7. Eva Kajvanova_ateler Karel_ZS16
      8. Juraj Kusy_ateler Karel_ZS16
      9. Juraj Kusy_ateler Karel_ZS16
      10. MgA.Dávid Sivý_ateler Karel_ZS16
      11. BcA.Mira Veselá_orgnizer_ateler Karel_ZS16
      12. BcA.Mira Veselá_orgnizer_ateler Karel_ZS16
      13. BcA.Miroslav Helfer_ateler Karel_ZS16.JPG
      14. 	 Salome Todria_ateler Karel_ZS16
      15. Tomáš Dymeš_ateler Karel_ZS16
      16. BcA.Zuzana Jirkalová_ateler Karel_ZS16

      Anna Seho_ateler Karel_ZS16

      1. 01/04

      Workshop studentů Atelieru Karel a Doktorandů FEL ČVUT,Katedra počítačová grafiky a interakce /10.-12.10.2014 - Horní Maršov

      1. 01/07

      Diplomky _ Klauzůry /2014/

      1. Instalace interaktivní design
      2. Jakub Polesný_Voyager
      3. Adam Řehák_čtecí zařízení
      4. Adam Řehák_Kanárek
      5. Kateřina Pražáková
      6. Dominika Bočková
      7. Dávid Sivý

      Instalace interaktivní design

     1. KLAUZURY ZS 13/14

      1. 01/07

      Klauzury- Interaktivní design

      1. 01/06

      Klauzury - interaktivní projekce pro EXPO 2015

      1. 01/21

      KLAUZURY LS 12/13

      1. 01/20

      foto práce

      1. 01/13

      foto práce

      1. 01/05

      foto Paseky - Land art s A. Bébarovou

      1. 01/17

      ZS 11/12

      1. 01/06

      foto modní přehlídka, světelně-zvuková instalace A. Řehák

      1. 01/05

      KLAUZURY LS 10/11- VT2- barva

      1. 01/22

      KLAUZURY LS 10/11- Modelování 2

      1. 01/18

      Klauzury ZS 10/11

      1. 01/09

      KLAUZURY LS 09/10- Téma místo

      
      1. 01/07

      6.11. 2012 Exkurze Atelieru M. Karla Lindava- sklárna Ajeto Nový Bor- kolektiv Nový Bor – sklárna Ajeto Nový Bor – Sklářské Muzeum Nový Bor http://www.glassmuseum.eu

      1. 01/10

      27.3.2013 Exkurze Atelieru M. Karla / Kadaň, Cheb, Plzeň/ Kadaň - úprava nábřeží Maxipsa Fíka, vytvoření soustavy veřejných prostorů s výtvarnými díly - M. Fišer, UM atelier, Projektil Cheb - pěší zóna - Atelier 69, Brána času Mariana Karla Plzeň- náměstí sochy - arch O. Císlera

      

    
    


Please wait …