1. Ateliér Jaroš – průmyslový design

      Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
      Místnost 445
      Pondělí 13:00- 18.00
      Čtvrtek 13:00 - 18:00
      
     1. Vedoucí atelieru

      1. MgA. Jan Jaroš
      

      1. 01/26

      KLAUZURY ZS 13/14

      
     1. Ateliérová zadání

     2. Ateliéry Ústavu průmyslového designu učí studenty skloubit estetickou stránku tvorby s funkčními, konstrukčními a technologickými vlastnostmi výrobku. Studium je zaměřeno na tvorbu předmětů průmyslově vyráběných. Podle profesního zaměření vedoucích ateliérů se jejich zaměření přiklání k produktovému designu, transport designu nebo interiérovému designu. \Práce v ateliérech probíhá samostatně pro studenty prvního, druhého a třetího ročníku bakalářského studia.

      
     1. KLAUZURY LS 2012/13

      
      1. 01/07

       

      

    
    


Please wait …