1. Ateliér Hradečný-Hradečná

      Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
      Místnost 750
      Pondělí 14:15 - 17:30; Čtvrtek 12:30 - 15:45

      
     1. Odborný asistent

      Ing. arch. Klára Hradečná

     2. DOGMA:

      ÚLOHOU ARCHITEKTA JE MYSLET V SOUVISLOSTECH

      Prostor České republiky je rozdělen na zastavitelné a nezastavitelné území. V zastavitelném území je dlouhodobě udržován stav bez jasných regulativů, aby byl zachován prostor pro uplatnění úřední moci. Stejné pravidlo s opačným znaménkem platí v nezastavitelném území, kde jsou regulativy striktní, ale výjimky lze opět prostřednictvím úřední moci dosáhnout. V prostředí, kde namísto pravidel dostáváme jen jejich iluzi, si klademe otázku „jak to má být ve skutečnosti?“   

      Zkoumáním protipólů – (zastavitelného) Města a (nezastavitelné) Krajiny chceme na příkladech jednotlivých zadání rozvíjet následující principy práce:

      • Hledání souvztažností v prostoru a čase
      • Uvažování o smyslu navrhovaných řešení
      • Odůvodnění vlastních myšlenkových postupů
      
     1. Vedoucí

      Ing. arch. Tomáš Hradečný

     2. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost 105
      Druhá schůzka Po 12. Únor 15:45 místnost 750

      Ateliérová zadání

      A)

      1. ATSS
      2. ATU
      3. ATVZ
      4. ATV
      Dvorecký most
      1. situace - Praha JPG 396 KB
      2. situace - trasy JPG 715 KB
      3. pohled z Dívčích hradů - trasy JPG 633 KB
      V rámci semestru budeme zpracovávat variantní návrhy Dvoreckého mostu ve třech trasách a v různých verzích umístěných typů dopravy.
      
      

    
    


Please wait …