1. Ateliér Hlaváček – Čeněk

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 746
     Po, Čt 14:15 – do kdy je potřeba
    2. První schůzka Po 12. Únor 12:00 místnost (posluchárna) 105
     Druhá schůzka Po 19. Únor 13:30 místnost (ateliér) 746

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATOS
     2. ATZBP
     3. ATVZ
     4. ATV
     Funerální architektura - tématem semestru bude návrh krematoria s obřadní síní v rámci pražského hřbitova v Ďáblicích. Smyslem není „jen“ návrh domu, ale zamyšlení se nad tématem smrti, jak má vypadat konec života v naší společnosti a v dnešní době. Je krematorium místo pro zemřelé nebo pozůstalé?
     1. AHC - zadání LS 2017/18 PDF 47 KB

     B)

     1. DSN
     Téma dle dohody s vedoucím ateliéru.
     Studenty vybíráme na základě krátkého rozhovoru, portfolia s sebou.
     1. "When you build a beautiful building, people love it. And the most sustainable building in the world is the one that is loved." C. Sinclair

     2. Learning by doing

      Chceme, aby se naši studenti propracovali od celku až k detailu kliky a naučili se pracovat s konkrétními materiály. Aby výsledkem byl třeba i kus domu v měřítku 1:1. Cílem je naučit studenty týmové práci, která je pro profesi architekta nepostradatelná, získat cit pro prostor, konstrukci, materiál i detail. Na architekturu nahlížíme komplexně, včetně estetických, psychologických, sociálních a ekologických aspektů.

      Inspirací pro náš atelier jsou velikáni jako je Peter Zumthor nebo Juhani Pallasmaa, kteří ve své teoretické i architektonické tvorbě vědomě pracují se všemi lidskými smysly. Cílem je dosažení architektonické kvality, kterou Peter Zumthor definuje jako „atmosféru“.

      Při práci v ateliéru klademe velký důraz na práci s modely v různých měřítcích, pomocí kterých ověřujeme jednotlivé aspekty návrhu – formu, prostor, materiál, světlo.

      K závěrečným prezentacím jsou přizváni externí kritici, před kterými musí studenti svůj projekt obhájit.

      1. 01/01

      Téma na letní semestr 2017/18 - Funerální architektura

      
     1. Doktorandi

      Ing. arch. Karolína Kripnerová

     2. O nás

      V našem ateliéru navazujeme na filozofii Eduarda Schlegera a Lukáše Lieslera, se kterými jsme měli tu čest podílet se na ateliérové výuce už od roku 2008. Od letního semestru 2015/16 je odborným asistentem v našem ateliéru Martin Čeněk, na výuce se podílí i doktorandka Ústavu navrhování II Karolína Kripnerová. Za součást našeho týmu považujeme Honzu Žemličku, odborníka na vnitřní prostředí a člena českého týmu Solar Decathlon 2013 a německého týmu Solar Decathlon 2015. 

      
      1. 01/24

      Ze života ateliéru

      1. Ateliér v zimním semestru 2015/16 (foto: Lubomír Kotek)
      2. Závěrečná prezentace v ZS 2015/16 za účasti externích kritiků Gregora Pilse a Klause Schnetzera z SchnetzerPils Architekten (foto: Lubomír Kotek)
      3. Závěrečná prezentace v ZS 2015/16 za účasti externích kritiků Gregora Pilse a Klause Schnetzera z SchnetzerPils Architekten (foto: Lubomír Kotek)
      4. Závěrečná prezentace v ZS 2015/16 za účasti externích kritiků Gregora Pilse a Klause Schnetzera z SchnetzerPils Architekten (foto: Lubomír Kotek)
      5. Závěrečná prezentace v ZS 2015/16 za účasti externích kritiků Gregora Pilse a Klause Schnetzera z SchnetzerPils Architekten (foto: Lubomír Kotek)
      6. Workshop Schody 2015 (foto: Dalibor Hlaváček)
      7. Workshop Schody 2015 (foto: Dalibor Hlaváček)
      8. Workshop Schody 2015 (foto: Dalibor Hlaváček)
      9. Workshop Schody 2015 (foto: Dalibor Hlaváček)
      10. Workshop Schody 2015 (foto: Dalibor Hlaváček)
      11. Workshop Schody 2015 (foto: Dalibor Hlaváček)
      12. Workshop Schody 2015 (foto: Dalibor Hlaváček)
      13. Ateliérová výstava LS 2015/16 - Kostely (foto: Martin Čeněk)
      14. Ateliérová výstava LS 2015/16 - Kostely (foto: Martin Čeněk)
      15. Ateliérová výstava LS 2015/16 - Kostely (foto: Martin Čeněk)
      16. Ateliér v letním semestru 2015/16 (foto: Lubomír Kotek)
      17. Závěrečná prezentace v ZS 2015/16 za účasti externích kritika Alessandra Ciarpelly z ateliéru GAP Architetti associati - Řím (foto: Lubomír Kotek)
      18. Závěrečná prezentace v ZS 2015/16 za účasti externích kritika Alessandra Ciarpelly z ateliéru GAP Architetti associati - Řím (foto: Lubomír Kotek)
      19. Ateliérová výstava ZS 2016/17 - Vinařství (foto: Martin Čeněk)
      20. Příprava ateliérové výstavy LS 2016/17 - Lázně (foto: Martin Čeněk)
      21. Příprava ateliérové výstavy LS 2016/17 - Lázně (foto: Martin Čeněk)
      22. Ateliérová výstava LS 2016/17 - Lázně (foto: Martin Čeněk)
      23. Ateliérová výstava LS 2016/17 - Lázně (foto: Martin Čeněk)
      24. Ateliér v zimním semestru 2016/17 - při exkurzi po vinařstvích jižní Moravy a severního Rakouska (foto: Martin Čeněk)

      Ateliér v zimním semestru 2015/16 (foto: Lubomír Kotek)

      

    
    


Please wait …