1. Ateliér Hájek

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 703
     Pondělí 14:15 - 17:30
     Čtvrtek 14:15 - 17:30
     1. 01/01

     KAPLE A KLÁŠTER SV. JANA NEPOMUCKÉHO

    2. První schůzka Po 12. Únor 16:15 místnost 703 (po skončení společné prezentace v posluchárně 105)
     Druhá schůzka Čt 15. Únor 14:15 místnost 703

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATBS
     2. ATOS
     3. ATZBP
     4. ATSS
     5. ATU
     6. ATVZ
     7. ATRN
     8. ATV
     9. DSN
     10. DP
     KAPLE A KLÁŠTER SV. JANA NEPOMUCKÉHO
     1. Microsoft Word - KAPLE A KLÁŠTER SV PDF 129 KB
     1. Odborní asistenti

      1. Ing. arch. Jaroslav Hulín
     2. Doktorandi

      Ing. arch. Vojtěch Valda

      
     1. Tématem práce ateliéru je řešení problémů současného města v měřítku budov i urbanismu. Výuka v ateliéru je postavena na jednotném zadání a stejném rozsahu práce. V průběhu semestru jsou podle předem stanoveného harmonogram u rozpracovány předepsané fáze projektu. Zadání, výuka a závěrečné hodnocení má povahu architektonické soutěže s cílem vytvořit pracovní prostředí s jasnými pravidly a přemýšlivou atmosférou. Semestrální práce je zakončena společnou obhajobou a diskusí s přizvanými odborníky.

      Výsledky prvních čtyř semestrů jsou souborně prezentovány výstavou [Anastomosis] - propojené město.

      1. 01/03

      Ateliér

      1. Závěrečná prezentace zima 2012
      2. Závěrečná prezentace zima 2012, hosté Adam Gebrian a Osamu Okamura
      3. Prezentace prací na Benátském bienále 2016

      Závěrečná prezentace zima 2012

      

    
    


Please wait …