1. Ateliér Girsa - památková péče

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 603
     Pondělí 14:15 - 17:30
     Čtvrtek 14.15 - 17:30

     1. Odborní asistenti

      1. Ing. arch. Tomáš Efler

      Ing. arch. Martin Čtverák

     2. Doktorandi

      
      1. 01/09

      Fotodokumentace z aktivit Ústavu památkové péče

      
     1. Činnost ateliéru je zaměřena na úlohy, tématicky související s péčí o historický stavební fond (poučený a citlivý přístup k historickému dědictví) i na témata nové výstavby v historickém prostředí (transformace, dostavby, nová zástavba v prolukách, tvorba s důrazem na kontext). Studie a projekty ateliéru mají usnadnit vstup do oboru a poskytnout základy počáteční orientace jak v oblasti péče o stavební památky, tak i v oblasti tvorby v historickém prostředí. Na konkrétních úkolech obsahujících různorodá témata z oblasti péče o historický stavební fond (konzervace, rekonstrukce, regenerace, revitalizace, novotvar v historickém prostředí) jsou objasňovány možné přístupy a ověřovány důsledky konkrétních koncepcí s důrazem na ohleduplnost, kontext a důstojnou formu prezentace hodnot. V tomto atelieru se zadávají úlohy volitelného atelieru AT – V, modifikovaného pro Modul Památková péče. Tyto úlohy konzultují též pedagogové SHP a PP (513, 514).

      Studenti modulu PP musí zpracovat semestrální projekty v některém z atelieru Ústavu 15114,  jen téma urbanismu ATU lze absolvovat v jiném atelieru FA ČVUT, nejlépe v atelierech zaměřených na urbanismus a krajinnou a zahradní tvorbu. 

      
     1. První schůzka Po 12. Únor 16:00 místnost 603 atelier Girsa (po skončení společné prezentace)
      Druhá schůzka Po 19. Únor 14:00 místnost 603 atelier Girsa

      Ateliérová zadání

      A)

      1. ATSS
      2. ATVZ
      3. ATV
      4. DSN
      5. 500ATVZ
      6. 500ATV
      Revitalizace (nejen) devastovaných areálu zámků a hospodářských dvorů (areál hradu a bývalého pivovaru Rychmburk v Pardubickém kraji, ruina zámku Pětipsy na Lounsku, zřícenina hradu Chvatěruby u Prahy)

      B)

      1. ATOS
      2. ATSS
      3. ATVZ
      4. ATV
      5. 500ATVZ
      6. 500ATV
      Novostavba městské knihovny v městské památkové zóně v Dačicích

      C)

      1. ATSS
      2. ATVZ
      3. ATV
      4. DSN
      5. 500ATSS
      6. 500ATVZ
      7. 500ATV
      Konverze objektů a areálů industriálních památek (pivovar Rychmburk, pivovar Jindřichův Hradec, železniční stanice Všenory u Prahy, areál kasáren Most)

      D)

      1. ATOS
      2. ATSS
      3. ATU
      4. ATVZ
      5. ATV
      6. DSN
      7. 500ATVZ
      8. 500ATV
      Revitalizace městských památkových rezervací a zón (městská památková zóna Rychmburk na Pardubicku)

      E)

      1. ATSS
      2. ATU
      3. ATVZ
      4. ATV
      Revitalizace venkovských prostorů a areálů

      F)

      1. ATVZ
      2. ATV
      3. 500ATVZ
      4. 500ATV
      Revitalizace památek lidového stavitelství (Spolková chalupa na návsi v Markvarticích u Sobotky v Českém Ráji, Antošův statek a hostinec ve Světlé pod Ještědem na Liberecku)

      G)

      1. ATVZ
      2. ATV
      3. 500ATVZ
      4. 500ATV
      Revitalizace i konverze sakrálních areálů a staveb (obnova zničeného kostela Valkeřice, obnova torzální kaple Markvartice u Děčína, evangelická modlitebna Hořátev)

      H)

      1. ATSS
      2. ATVZ
      3. ATV
      Konverze moderní a poválečné architektury (studentský workshop Kulturáky: Milovice, Neratovice, Česká Lípa)
      Pro nové zájemce portfolio na první schůzce s sebou či v mailovém kontaktu v příloze podmínkou. Kontaktní adresa: eflerus@seznam.cz.
     2. Kontaktní adresa atelieru Girsa: eflerus@seznam.cz

      
      1. 01/09

      Regenerace areálu hradu a bývalého pivovaru Rychmburk v Pardubickém kraji

      1. 01/03

      Novostavba městské knihovny v Dačicích

      1. 01/02

      Regenerace bývalého zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci

      1. 01/06

      Revitalizace spolkové roubené chalupy na návsi v Markvarticíc u Sobotky

      1. 01/11

      Konverze moderní a poválečné architektury (studentský workshop Kulturáky: Milovice, Neratovice, Česká Lípa)

      1. 01/02

      Nabídky exkurzí a výjezdů

      1. 01/01

       

      

    
    


Please wait …