1. Ateliéry

     1. Předmět Ateliér je jedním z centrálních bodů výchovy budoucího architekta na FA. Po úspěšném začátku v ZANu volí student v 2. – 5. ročníku vlastní cestu ateliéry v bakalářském a magisterském studiu. Od 90. let se postupně vyvinula myšlenka "vertikálního ateliéru", v němž vedle sebe pracují na různých typech projektů studenti od druhého až do pátého ročníku. Vzájemná spolupráce, práce na obdobných tématech a způsob komunikace s vedením ateliéru jsou pozitivně hodnoceny jako hlavní výhody této pracovní metody. Na konci semestru se koná centrální výstava projektů všech ateliérů, jež jsou hodnoceny komisí složenou z pedagogů fakulty a externích odborníků. Každoročně je sestavována Ročenka FA, v níž jednotlivé ústavy a ateliéry publikují výsledky své práce.

      Výuka probíhá ve 44 ateliérech, proces přihlašování do ateliérů probíhá během dvou týdnů před a 1 týden po začátku semestru. 

      
      

    
    


Please wait …