1. BcA. Petr Strejček
     Zubní chirurgické nástroje
     Dental surgical instruments

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Streit – průmyslový design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem projektu bylo navrhnout sadu šesti zubních chirurgických nástrojů a pouzdro. Každý instrument má své ergonomické a funkční požadavky, vyplívající z činností zubních chirurgů. Cílem projektu je těchto požadavků dosáhnout nebo se jim alespoň co nejvíce přiblížit a vytvořit sourodou sadu nástrojů s jasným tvaroslovím.

     2. Synopsis

      Topic of this project is to design six dental surgical instruments and a cassette. Every instrument has specific ergonomic and functional requirements resulting from needs of dental surgeons. Aim of the project is to try to meet most of the requirements and develope a series of instruments with clear visual language.

      
     1. Oponent

      MgA. René Šulc

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 11 MB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …