1. BcA. Michal Peřinka
     Domácí reprosoustava s vodním efektem
     Home speakers with water effect

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Streit – průmyslový design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Mým záměrem bylo vytvořit reproduktor, který kombinuje, jak akustický, tak visuální zážitek. Ve svém návrhu jsem se oprostil od složitých elektronických efektů a zaměřil se na jednoduchý fyzikální zákon- Kymatika. Díky tomuto jevu, je možné pozorovat nejrůznější obrazce na kapalině, pohybující se v rytmu hudby.

     2. Synopsis

      My intention was to create a loudspeaker that combines, both acoustic and visual experience. In its proposal, I was freed from complex electronic effects and focused on simple physics statutory called cymatic. Due to this phenomenon, it is possible to observe a variety of shapes on the fluid moving in rhythm with the music.

      
     1. Oponent

      BcA. Vít Bedrna

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 11 MB
      
      1. 01/02

      fotky prototypu

      

    
    


Please wait …