1. BcA. Lucie Hájková
     Hudební přehrávač - Vertikální gramofon Ingenio
     Music player - Vertical gramophone Ingenio

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Streit – průmyslový design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Diplomová práce se zabývá návrhem vertikálního gramofonu pro interiérové užití. Snaha o nové pojetí klasického, zažitého chápání a vyzdvihnutím gramofonové desky, jako dekoračního předmětu. Využívá klasických technologií s adaptací na vertikální užití. Samotný korpus je tvořen ohýbanou dýhou. K sestavě náleží i reproduktory, které přejímají design samotného gramofonu. Celá sestava je kompaktním celkem, který zapadne do různorodých interiérů.

     2. Synopsis

      This thesis describes the design of vertical gramophone for indoor use. Striving for a new interpretation of the classic usual understanding and for gramophone records, such as decorative object. It uses traditional technology with adaptation to vertical use. The body itself is made of bent veneer. To the set belongs speakers, which take over the design of the gramophone. The whole set is a compact unit that fits into various interiors.

      
     1. Oponent

      doc. Alexius Appl, ak. soch.

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 12 MB
      2. poster DP PDF 4 MB
      
      1. 01/16

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …