1. BcA. Linda Vránová
     Zrození světla
     Birth of light

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 8208 Design: Průmyslový design
     Ústav
     15150 Ústav průmyslového designu
     Ateliér
     Ateliér Karel - design
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Světlo je zdrojem všeho bytí. Bez světla by byl organický život nemyslitelný. Mým cílem bylo vytvořit objekt, který by nejen připomínal tuto skutečnost, ale oživil světlo samo. Protože důležitější než vzhled svítidla je to, jak svítí a jakou navozuje atmosféru. Diplomová práce vznikla ve spolupráci s firmou Preciosa Lighting, která má nejen v Česku již dlouholetou tradici. Ví, jak světlem vzkřísit sklo. To bylo kdysi také živé, žhavé a rozsvícené do bíla se poddajně tvářelo dechem mistrů na huti. Výsledkem je kolekce jednoho stolního a dvou závěsných svítidel. 

     2. Synopsis

      Light is a source of each and every existence. Organic life would be unthinkable without the light. My aim was to craft an object, which would not only remind us of this fact, but also relive the light itself. Only thing more important than design is how the light shines and what atmosphere it creates. This diploma thesis was formed with the cooperation with Preciosa Lighting, a firm that has long-lasting tradition not just in Czechia. They sure know how to ressurect glass with the light. Once the light was also alive, glowing  white-hot, malleable, formed by the breath of glassworks masters. The result of this thesis is a collection of one table and two ceiling lamps.

      
     1. Oponent

      Jaroslav Bejv ml.

     2. Soubory ke stažení

      1. Vývoj PDF 16 MB
      2. Zrod PDF 8 MB
      3. Posudek vedoucího práce PDF 443 KB
      4. Posudek oponenta DOCX 20 KB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …