1. Bc. Jiří Ptáček
     Studentský dům Albertov
     Albertov student house

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Císler
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Kampus Albertov je jako město uprostřed města. Město studentů, učitelů a vědců. Navenek uzavřená oáza definovaná morfologicky a způsobem využití, fungující dle vlastních pravidel. Jedná se však o město monofunkční - plné přednáškových sálů, výzkumných laboratoří a pracoven. I přesto, že univerzita není pouze zprostředkovatelem přístupu k informacím ale i společenstvím lidí a jejich vztahů. Kampus nemá být pouze místem nabitým myšlenkami a vědomostmi, ale také prostředím pro střetávání, dialog a spolupráci. Kampus má být různorodý a životaplný. Jako součást města má mít i své stálé obyvatele. A studentům, kteří ho denně navštěvují, by měl nabízet zázemí, kde lze trávit čas i mimo výuku. Aby se z něj mimo špičku nestávalo město duchů.

      Diplomní projekt se zabýval nalezením vhodného umístění a podoby Studentského domu jako studijního a kulturně-sociálního zázemí Kampusu Albertov, sloužícího primárně studentům a zaměstnancům univerzity, ale i široké veřejnosti. Hlavním stavebním programem Studentského domu je menza, bydlení pro postgraduální studenty a zázemí studentských spolků.

     2. Synopsis

      Campus Albertov is like a small town within a city. Town of students, teachers and scientists. But it is just a monofunctional town - full of lecture halls and laboratories. However, university campus should be also a place for meeting, dialogue and cooperation. Campus should be diverse and live. As a part of the city, it should have residents and should offer a place for students to spend their time besides lessons. Otherwise it could become a ghost town every evening and weekend.

      The main subject of the diploma thesis was to find an appropriate emplacement and form of The Student  House which would serve students and employees of the university as an academic and social background. The main building program consists of cafeteria, housing for postgraduate students and base for student union. 

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Pavel Hnilička

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 11 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      1. detail fasády
      2. nároží
      3. vnitřní dvůr
      4. pavlač
      5. jídelna
      6. axonometrie
      7. axonometrie 1NP

      detail fasády

      

    
    


Please wait …