1. Bc. Anna Kolmanová
     Výšková stavba na Žižkově
     High-rise building Žižkov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tato diplomová práce se zabývá vytvořením dominanty, která by definovala východní část Prahy. Jako lokalitu jsem zvolila nejvýchodnější část Nákladového nádraží Žižkov, kde budova vizuálně ukončí ulici Olšanská a bude tvořit protipól Žižkovskému vysílači.

     2. Synopsis

      This thesis deals with creating a landmark, which would define the eastern part of Prague. The location was chosen in the easternmost part of the Freight Railway Station Žižkov as closing streets Olšanská axis and as a counterpoint to the Žižkov TV Tower.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 16 MB
      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …