1. Bc. Petra Trousilová
     Revitalizace centra Heřmanova Městce
     Revitalisation of Heřmanův Městec city centre

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem diplomové práce je revitalizace a urbanistické řešení centra Heřmanova Městce.  Město Heřmanův Městec se může pyšnit zachovalou urbanistickou strukturovu centra, množstvím historických památek i přírodním bohatstvím v jeho bezprostřední blízkosti. Město si stále zachovalo svou malebnost a kouzlo českého maloměsta. Bohužel některé realizované zásahy do struktury města i jeho dopravní infrastruktury narušily tento jeho ráz.

       

      Diplomová práce se zabývá přeměnou centra na městský prostor přívětivý pro lidi, městský prostor, který je jasně čitelný, reprezentativní, bezpečný. Důraz je kladen na lidské aktivity, které se ve veřejném prostoru mohou odehrávat. Je zde zdůrazněna funkce náměstí jako prostoru pro setkávání všech obyvatel města, jako prostoru pro pořádání městských akcí. Návrh je zpracován v měřítku centra jako celku a jednotlivé lokality jsou dále rozpracovány v měřítku detailnějšm.

       

      Návrh vychází z územního plánu města a zároveň nabízí městu variantu jeho naplnění. 

     2. Synopsis

      The thesis deals with a revitalization and urban concept of the center of Heřmanův Městec. The town can be proud of well-preserved urban structure in the center, many historical monuments and also natural wealth in the immediate vicinity. The city still preserved its scenic beauty and charm of a small Czech town. Unfortunately, some realized interventions into the structure of the town and its traffic infrastructure destroyed this character.

       

      The thesis deals with the transformation of the center into a public space which is pleasant for people, which is clearly legible, representative and safe. The emphasis is on human activities which can take a place on public space .The thesis emphasizes the function of the square as a space for meeting people together and place for public events. The design is drawn in a scale of the whole downtown and the individual locations are further elaborated in more detailed scale.

       

      The urban design is based on the Land use plan and the thesis offers a variant of its fulfillment.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP - část 1 PDF 10 MB
      2. portfolio DP - část 2 PDF 15 MB
      3. portfolio DP - část 3 PDF 5 MB
      
      1. 01/13

      Obrazová dokumentace

      1. Heřmanův Městec
      2. Náměstí Míru
      3. Náměstí Míru
      4. Masarykovo náměstí
      5. Masarykovo náměstí
      6. Židovská čtvrť
      7. Židovská čtvrť
      8. Židovská čtvrť
      9. model
      10. Hěřmanův Městec, návrh
      11. Náměstí Míru
      12. Masarykovo náměstí
      13. Židovská čtvrť

      Heřmanův Městec

      

    
    


Please wait …