1. Bc. Tomáš Cirmaciu
     Studentský dům Albertov
     Student home Albertov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Císler
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Zadání pro diplomní projekt vychází z předdiplomního semináre, ve kterém byl zkoumán Kampus Albertov, jeho rezervy, možnosti rozvoje a tranformace. Konkrétne se bude diplomní projekt zabývat podobou Studenstkého domu, jeho vztahu ke kampusu Albertov. Stavební náplní domu bude prostor pro bydlení, studium a rozvíjení sociálních vztahu mezi studenty.

     2. Synopsis

      The theme of the thesis is based on the research seminar in which the Albertov Campus was investigated and the reserves and possibilities of expanding and developement were determined. is thesis will focus on the Student house and it´s connection with the Albertov Campus. Part of the design will be places to live, study and developing the community connections.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Igor Kovačevič, Ph.D.

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 19 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. pohled z ulice Apolinarska
      2. situace parteru
      3. axonometrie parteru
      4. axonometrie bydleni
      5. vyhled z ochozu
      6. pohled z ulice Benatska

      pohled z ulice Apolinarska

      

    
    


Please wait …