1. Bc. Richard Pozdníček
     Auditorium Karlovy Univerzity
     Charles University auditorium

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Císler
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Práce se zabývá možností umístění auditoria Karlovy univerzity do kampusu na Albertově. Prověřuje možnosti této typologie a jejího využití. 

      Karlova Univerzita má svou Aulu Magnu v Karolinu. Stovky let starý sál o kapacitě 400 míst nevyhovuje pro padesátitisícovou univerzitu. Nový dům by měl propojovat akademickou obec s veřejností. Měl by fungovat jako víceúčelové studentské centrum, které vytvoří dominantu v území a ikonu pro celou univerzitu. 

     2. Synopsis

      This thesis is dealing with the possibility of creating Charles university auditorium for the campus Albertov. It examines this typology and its use.

      Charles University has its own Aula Magna in Carolinum. Hunderds of years old hall with the capacity of 400 doesn’t suit for the university of fiftythousand students. New building should connect the university with public. It should function as a multifunctional student center that will create a dominant in the area and an icon for the whole university.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Petr Nacházel

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 17 MB
      
      1. 01/13

      Obrazová dokumentace

      1. hlavní vchod
      2. vnitřní dvůr
      3. panorama z Vyšehradu
      4. parter
      5. foyer
      6. sál
      7. sál
      8. studovny
      9. studovny
      10. současný stav
      11. hmota sálu a prázdna
      12. hmota foyer a studoven
      13. navrhovaný stav

      hlavní vchod

      

    
    


Please wait …