1. Bc. Matúš Kúdeľa
     Komunitní bydlení pro lidi bez domova, studenty a začínající rodiny
     Community housing for homeless people, students and starting families

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Ateliér
     Ateliér Hlaváček – Čeněk
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      LOKALITA SE NACHÁZÍ V HOLEŠOVICÍCH V PRAZE, V BLÍZKOSTI LIBEŇSKÉHO MOSTU. NAVRHOVANÉ OBJEKTY ZASTAVUJÍ TROJÚHELNÍKOVOU PARCELU A DOTVÁŘEJÍ TAK BLOKOVOU STRUKTURU TYPICKOU PRO DANOU OBLAST. TVOŘÍ JE AZYLOVÝ DŮM A KOMUNITNÍ BYDLENÍ, KTERÉ SE NEUZAVíRÁ DO SEBE ALE SLOUŽÍ I ŠIRŠí VEŘEJNOSTI. POSKYTUJE PROSTORY PRO INTERAKCI MEZI OBYVATELI. POMÁHA ZNOVUZAČLENĚNÍ LIDÍ BEZ DOMOVA DO SPOLEČNOSTI. VYTVÁŘÍ PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, KTERÉ PRACUJE S RŮZNÝMI STUPNI SOUKROMÍ. PARTER A VNITROBLOK SLOUŽI JAKO VEŘEJNÝ A POLOVEŘEJNÝ PROSTOR S PRODEJNAMI, DÍLNAMI, WORKSHOPY, PRÁDELNOU, RESTAURACÍ…VE VYŠŠÍCH PODLAŽÍCH SE NACHÁZÍ SDÍLENÉ BYDLENÍ. KONSTRUKCE BUDOVY JE Z KONTEJNERŮ ZNAČKY KOMA MODULAR SE SAMONOSNÝM RÁMOVÝM SYSTÉMEM.

     2. Synopsis

      THE SITE IS SITUATED IN THE PRAGUE, HOLEŠOVICE NEAR LIBEŇ BRIDGE. THE PROPOSED BUILDINGS CLOSES A TRIANGLE URBAN BLOCK AND CONTRIBUTES TO THE COMPLETITION OF THE ORIGINAL AND TYPICAL URBAN COMPOSITION. THE BUILDINGS ARE CONSISTED OF ASYLUM HOUSING AND COMMUNITY LIVING, WHICH IS ALSO OPENED TOWARD PUBLIC. COMMUNITY LIVING PROVIDES SPACE FOR INTERACTIONS BETWEEN PEOPLE AND HELPS RE-INTEGRATE HOMELESS PEOPLE TO SOCIETY. IT ALSO CREATES NICE ENVIROMENT, WHICH WORKS WITH DIFFERENT DEGREES OF PRIVACY.  THE GROUND FLOOR AND THE COURTYARD ARE PUBLIC SPACES. THERE ARE WORKPLACES, SHOPS, LAUNDRY, RESTAURANT… THE UPPER FLOORS SERVE AS CO-HOUSING BUILDING UNITS. THE CONSTRUCTION IS DESIGNED OF KOMA MODULAR SYSTEM - CUSTOM MADE CONTAINER STEEL STRUCTURE.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 20 MB
      
      1. 01/07

      Obrazová dokumentace

      1. ULIČNÍ POHLED
      2. VNITROBLOK
      3. VNITROBLOK
      4. PRŮHLED
      5. PTAČÍ PERSPEKTIVA
      6. KNIHA
      7. MODEL

      ULIČNÍ POHLED

      

    
    


Please wait …