1. Bc. Sandra Gulázsiová
     Škola v Africe
     School in Africa

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Ateliér
     Ateliér Hlaváček – Čeněk
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tato diplomová práce úzce spolupracuje s Centrem Narovinu a je navrhována pro komunitu (Sunrise Academy) žijící na ostrově Rusinga Island v Africe v Keni. Projekt se zabývá návrhem školního kampusu, který bude sloužit pro přibližně 300 dětí a i pro místní obyvatele. Důraz je kladen na energetickou nenáročnost, autonomii objektu a obnovitelné zdroje materiálů. Velice důležité je respektování zdejšího klimatu.

     2. Synopsis

      This thesis works closely with the Center Narovinu and is designed for the community (Sunrise Academy) living on the island of Rusinga Island, Kenya in Africa. The purpose of this project is to design a school campus, which will be used by approximately 300 children and also by local residents. The biggest emphasis is placed on the energy modesty, on the autonomy of the building and on the renewable materials. A respect of a local climate is also very important.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Pavel Šmelhaus

     2. Portfolio

      1. portfolio DP PDF 12 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. Základní koncept objektů
      2. Nádvoří školy
      3. Schéma funkcí
      4. Knihovna a jídelna
      5. Školka
      6. Školka

      Základní koncept objektů

      

    
    


Please wait …