1. Bc. Pavel Svoboda
     Lázně Holešovice
     Spa in Holešovice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15128 Ústav navrhování II
     Ateliér
     Ateliér Kordovský – Vrbata
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Zadáním práce je návrh polyfunkčního domu v proluce na Praze 7 v Holešovicích. Hlavní funkcí navrhovaného řešení tvoří městské lázně v úrovni parteru a kancelářské prostory ve vyšších patrech

     2. Synopsis

      Assignment of the diploma project is to design building in free space on Prague 7 Holešovice. Main function of design solution contain spa in ground level and office spaces on higher floores.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP - část 1 PDF 14 MB
      2. portfolio DP - část 2 PDF 9 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      1. pohled z ulice Komunardů
      2. střešní terasa
      3. interiér lázní

      pohled z ulice Komunardů

      

    
    


Please wait …