1. Bc. Matej Marada
     Parkovací dům
     Parking structure

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Kraus & Čančík
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Práce se zabývá typologií parkovacího domu ve 21. Století a hledá pro něj v kontextu Prahy místo. Na vybraném místě na Karlově je následně navržen parkovací dům. Práce se pokouší najít adekvátní obraz parkovacího domu v městském prostředí, pracuje se vztahy a návaznostmi, jako i s technickým řešením navrhovaného objektu.

     2. Synopsis

      The work discuss the typology of the 21st century parking structure and looks for its ideal placement in the context of Prague. The main focus of the work is the design of a parking structure itself in Karlov. It is aiming for finding an adequate image of a parking structure in a city environment, it deals with relationships and continuities, as well as with the technical aspect of the building.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Petr Burian

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 14 MB
      2. posudek vedoucího práce PDF 2 MB
      3. posudek oponenta PDF 1 MB
      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      1. Vklínění mezi větve magistrály
      2. Hrot jako exponovaná ústa co nasávají auta
      3. Pobytová odstíněná ulice s do ní orientovanou vybaveností
      4. Vnitřní dvůr, průchod - chodba do ulice
      5. Hrot - ústa
      6. Boční pohled
      7. Vstup - ulice B. Němcové
      8. Dvůr a chodba

      Hrot jako exponovaná ústa co nasávají auta

      

    
    


Please wait …