1. Bc. Jaroslav Kopecký
     Národní filmový archiv
     National film archive

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Hájek
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Národní filmový archiv je důležitou institucí starající se o naše kulturní dědictví. Současný stav a roztroušenost sídel je nevyhovující a hledají se tak prostory pro nové, sjednocené sídlo. V pražském centru neustále vyhledáváme místa k zastavění, často si je vytváříme bouráním hodnotných staveb. Přitom pražské obchodní domy dvacátého století dnes již neprofitují a nabízí se tak otázka: Mohou sloužit jiné, hodnotnější funkci?

      Obchodní dům Máj je kvalitně navržený a zrealizovaný projekt kanceláře SIAL, jehož architektonické kvality byly oceněny umístěním na seznam památkově chráněných objektů. Nachází se v atraktivní lokalitě se skvělou dopravní dostupností.

      Smyslem mé práce je ověřit, zda je stavba obchodního domu vhodná k adaptaci na Národní filmový archiv a Filmové museum.  

     2. Synopsis

      The National Film Archive is an important institution, which takes care of our cultural heritage. Current status and fragmented settlements is unsatisfactory and thus seek new place for a unified headquaters. In the center of Prague we are constantly looking for new construction sites, often destroying old, valuable buildings, while department stores from the twentieth century are now unprofitable and have no benefits for the neighbourhood, so there is a question of adaptation to a new, better function. 

      Department store Máj was well designed by architects from SIAL and has many architectural qualities. That’s why it was added to a list of protected buildings. It also offers an attractive location right in the city center with great accessability. 

      The purpose of my work is to check whether the building of department store is suitable for adaptation to the National Film Archive and the Film Museum.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 18 MB
      2. posudek vedoucího práce PDF 4 MB
      3. posudek oponenta PDF 121 KB
      
      1. 01/10

      Obrazová dokumentace

      1. Vizualizace Národní
      2. Situace
      3. Koncept
      4. Koncept
      5. Koncept
      6. Vizualizace Charvátova
      7. Vizualizace Spálená
      8. Foyer kina
      9. Letní kino
      10. Kinosál

      Vizualizace Národní

      

    
    


Please wait …