1. Bc. Kateřina Zámečníková
     Vojenské muzeum Drnov
     Military museum Drnov

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Hájek
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Podzemní stavby jsou velmi specifickým druhem. Konverze těchto staveb je neřešeným tématem. Na příkladu podzemního bunkru Drnov ukazuji jakými způsoby můžeme změnit význam tradičního muzea v závislosti na využití jeho specifických kvalit.

     2. Synopsis

      Underground structures are very special kind. Conversion of these buildings is an unsolved issue. On the example of the underground bunker Drnov I would like to show the ways how to change the meaning of a traditional museum, depending on the use of its its specific qualities.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 15 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. vstup
      2. scénář expozice 01
      3. scénář expozice 02
      4. scénář expozice 03

      vstup

      

    
    


Please wait …