1. Bc. Tereza Vrbová
     Olomouc centrum - jih
     Olomouc city centre - south

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Hradečný-Hradečná
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Návrh se zabývá doplněním a uzavřením jihu centra Olomouce s přihlédnutím k plánům Camilla Sitteho a urbanistickému celku centra. Navrhuje se, aby bylo území v souladu se Sitteho plány doplněno o budovu veřejné knihovny.

      Z tohoto důvodu je předmětem podrobnějšího projektu koncept budovy Vědecké knihovny pro město Olomouc, který si klade za cíl rozšířit současnou strukturu knihovny o stavbu s prostory orientovanými na její běžné uživatele.

      Nová budova knihovny je umístěna na městském pozemku starého autobusového nádraží mezi ulicí Polská a třídou Svobody.

     2. Synopsis

      This project is concerned with the completion of Olomouc City Centre – South with regard to the plans proposed by Camille Sitte and the nature of urbanistic complex of the city centre itself. It is proposed that the area should be enhanced according to Sitte’s plans through the addition of a public library. Therefore, the subject of the detailed design is the concept of a new building for Research Library in Olomouc, which aims to expand library’s current structure by providing a new place focused on its common users. The new library building would be situated on the city owned lot, which was previously used as a bus station and is located between the streets Polska and trida Svobody.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 10 MB
      2. PDF 119 KB
      3. PDF 95 KB
      
      1. 01/05

      Obrazová dokumentace

      1. pohled třídou Svobody
      2. nadhled
      3. pohled třídou Svobody
      4. interiér
      5. pohled oknem

      pohled třídou Svobody

      

    
    


Please wait …