1. Bc. Magdalena Ježková
     Areál v Nádražní ulici, Roztoky
     Site in Nádražní street, Roztoky

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Hradečný-Hradečná
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Práce se zabývá hledáním řešení pro nevyužívaný areál v Nádražní ulici, která je jednou z hlavních bran do Roztok. Cílem práce je vytvoření návrhu, který nahradí pozůstatky bývalé zástavby a pomůže obnovit narušenou strukturu místa. Součástí návrhu je doplnění vhodných funkcí a řešení veřejných prostranství. 

     2. Synopsis

      The thesis deals with finding a solution for the unused site in Nádražní Street, which is one of the main gateways to Roztoky. The goal of the thesis is to create a design, that will replace the remains of the former buildings and help revive the impaired structure of this place. Part of the project is the addition of appropriate functions and design of public areas.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Zdeněk Vávra

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 9 MB
      2. PDF 59 KB
      3. posudek oponenta PDF 155 KB
      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      1. Situace
      2. Půdorys 1NP
      3. Půdorys 2NP
      4. Půdorys 3NP
      5. Uliční pohled a řez

      

    
    


Please wait …