1. Bc. Adéla Röbelová
     Fakulta humanitních studií UK
     Faculty of humanities ChU

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Hradečný-Hradečná
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Je nečekané, kolik prostorových rezerv ve svém nitru Praha stále ukrývá. Zelení zarostlé místo mezi ulicí Patočkovou a Jelení je jednou z nich. Místo, které v pravidelném rytmu jízdního řádu ze severu i jihu lemují linky tramvají i autobusů, se před zraky cestujících, řidičů i spolujezdců schovává za nepropustnou houštinou.

      Tento prostor v severozápadním cípu pražského opevnění, který zaujímá plochu téměř 4 hektarů, nejeví známku jakékoli koncepce. Část okolo bastionu XI. slouží jako park s vyhlídkou, patrně ale vzhledem k blízkosti silnice jako místo k odpočinku a zastavení zcela neslouží. V prostoru u bastionu XII. se nachází autoškola se svým zázemím, dopravním hřištěm a parkovištěm.

      Nová výstavba by pro tento prostor mohla být znovu nalezením a vdechnutím nového života a energie.

     2. Synopsis

      It's unexpected, how many space reserves there are in the heart of Prague. A space between the streets Patočkova and Jelení, which is covered with green vegetation, is one of them. From both sides it is enclosed with tram lines but nevertheless it is hidden from the sight of passerbies in an impenetrable thicket. This place, which is located in the northwest corner of the Prague's fortifications and occupies an area of almost 4 hectares, does not seem to have any concept. Area around the Bastion XI. serves as a park, but probably due to the close proximity of a road it does not fulfil its purpose. A driving school has its facilities and parking lot nearby the Bastion XII. A fresh new building could bring a purpose, life and the long lost energy back to this place.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 9 MB
      2. PDF 121 KB
      3. posudek oponenta PDF 2 MB
      
      1. 01/12

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …