1. Bc. Anna Koukolová
     Klášter s domovem pro seniory
     Monastery with nursing home

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Redčenkov
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem diplomové práce je návrh kláštera s domovem pro seniory se zvláštním režimem v malé vesnici Palič u Chebu. Klášter by měl být domovem Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, které v Paliči mívaly zastoupení a stále ve vesnici mají majetek a pozemky. Moto Milosrdných sester je „ora et labora“ – modli se a pracuj, proto jsem zvolila spojení kláštera s péčí o seniory.

      Hlavním konceptem návrhu jsou dva odlišné programy, které jsou vzájemně propojené, ale zároveň je zachována uzavřenost klášterní části a otevření domova pro seniory do přírody.

     2. Synopsis

      The theme of my master thesis is proposal for monastery with nusturing home in a small village Palič on a west of Czech Republic near city Cheb. The monastery is dedicated to Sisters of Mercy of the Holy Cross, who used to have subdivision and still own a properties in Palič. Their motto is „ora et labora“ – pray and work, therefor I chose connection of monastery with nursing home.

      The concept of the proposal are two different programs, which are connected together, but at the same time the monastery is closed to it-self and nursing home, on the opposite, is open to the nature.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 7 MB
      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      1. vchod
      2. kaple
      3. pohled z návsi
      4. rajská zahrada
      5. půdorys patra kláštera
      6. půdorys patra domova pro seniory
      7. situace
      8. řez
      9. postup návrhu

      vchod

      

    
    


Please wait …